Migranter på den internationella arbetsmarknaden: Globaliseringens förbisedda hjältar

Sida Studies n. 9

Series:
Sida Studies
Author:
Bhargari Ramamurthy
Description:
Ingår i Sida Studies-serien. Arbetskraftsinvandringens betydelse för den industrialiserade världen är en het fråga. Den andra sidan av myntet - konsekvenserna av emigration för ursprungslandet - står ofta utanför debatten. Rapporten ger en internationell överblick av hur migrationen påverkar ekonomin i emigranternas ursprungsländer. Den diskuterar vad kompetensförlusten leder till i de fattiga länderna och belyser de penningflöden som strömmar tillbaka till ursprungsländerna. En engelsk version av denna studie finns med följande artikelnummer: SIDA2899en

PDF image