April 2003

 • 2003-04-16 Publikation

  Thailand Resultatredovisning december 1999

  Redovisningsperioderna för den första resultatredovisningen för samarbetet med Thailand skiljer sig från Sidas olika avdelningar. Följande rapport beskriver i huvudsak de tre senaste årens insatser men även tidigare projekt berörs. Särskilt gäller detta verksamheten inom IKTS men även för krediter. Redovisningens syfte är att utgöra underlag för Sidas strategiarbete avseende det framtida samarbetet ...

  Sida

 • 2003-04-16 Publikation

  Sidas årsredovisning 2001

  Sida svarar för den största delen av Sveriges internationella utvecklingssamarbete. Verksamhetens uppdrag att bidra till minskad fattigdom är ett långsiktigt åtagande. Under 2001 uppgick Sidas utbetalningar till totalt 11,9 miljarder kronor. En ökning från föregående år med cirka 19 procent. Infrastruktur, näringsliv, urban utveckling och finansiella system var den största verksamhetsgrenen. Antalet ...

  Sida

 • 2003-04-16 Publikation

  Annual Report 2001

  Sida svarar för den största delen av Sveriges internationella utvecklingssamarbete. Verksamhetens uppdrag att bidra till minskad fattigdom är ett långsiktigt åtagande. Under 2001 uppgick Sidas utbetalningar till totalt 11,9 miljarder kronor. En ökning från föregående år med cirka 19 procent. Infrastruktur, näringsliv, urban utveckling och finansiella system var den största verksamhetsgrenen. Antalet ...

  Sida

 • 2003-04-14 Publikation

  Democratisation and Armed Conflicts

  This paper has sought to problemize previously prevailing conceptions about the process of democratisation in developing countries and how that process relates to phenomena such as state building, institutionbuilding, civil society and the security sector. The primary focus has been on the potential for intra-state conflict and political violence in the context of democratisation processes. The method ...

  Mimmi Söderberg , Thomas Ohlson

 • 2003-04-11 Publikation

  Mozambique Country Analysis 01

  The basic data of a country strategy contains an analysis of the country and its development. The following disposition is common: facts and figures, conclusion, history, politics, poverty, economic development, democracy and human rights, gender equality, environment and sustainable development, public administration and foreign aid.

  Sida

 • 2003-04-11 Publikation

  Namibia Landanalys 99

  En analys av landet och dess utveckling utgör det viktigaste underlaget för en landstrategi. Följande deposition är vanlig: basdata, sammanfattning, historik, politik, fattigdom, ekonomisk utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter, jämställdhet, miljö och hållbar utveckling, förvaltning samt det utländska biståndet.

  Sveriges ambassad Windhoek

 • 2003-04-11 Publikation

  Namibia Resultatanalys Budgetåren 95/96-97

  Resultatanalysen ska redovisa erfarenheter och resultat av det svenska utvecklingssamarbetet i ett land och innehåller slutsatser om vilken typ av samarbete som är effektivt, vilka kanaler som fungerar bäst, hur svagheterna ser ut och vilka erfarenheter andra biståndsgivare har gjort. Syftet med en resultatanalys är att dessa slutsatser ska bilda en grund för beslut inför nästa strategiperiod, så att ...

  Sida

 • 2003-04-11 Publikation

  Reflections on development co-operation and violent conflict

  This is a discussion paper which reflects upon recent developments in Sida's thinking and activities in the field of conflict management in terms of policy approach, methodological development and the types of activities that Sida supports. It reflects on the link between development co-operation actors have to take in situations of armed conflict. The paper is part of the follow-up to the implementation ...

  Björn Holmberg , Inger Buxton , Olle Kvist

 • 2003-04-10 Publikation

  Environmental Considerations i Sida's Evaluations Revisited - A follow-up and analysis six years later

  This evaluation is a follow-up of a study on how the environment was treated in Sida's evaluation (SSE 96/4). The results from 1996 were rather dismal and the objective of this present evaluation was therefore to see to what extent there had been any improvements with regard to assessments of environmental performance. However, there had been no general improvement. Contrary to Sida's policies, both ...

  Tom Alberts , Jessica Andersson , Inger Ärnfast , Susana Dougnac

 • 2003-04-10 Publikation

  Reflection on Experiences of Evaluating Gender Equality

  The current post-evaluation aims to learn lessons from the evaluation approach and methodology used in Sida's Gender Equality Evaluation carried out in 2001-02. The report summarises frank, self-critical reflections by eight of the evaluation team members. The nature of the subject of the Gender Equality Evaluation prompted a careful preparation of evaluation methods and tool, e.g. Concept Papers and ...

  Ted Freeman , Britha Mikkelsen

Visar 11 av 20 av totalt 37