Sidas publikationer 2003

 • 2003-10-21 Publikation

  Resultatanalys Filippinerna

  Resultatanalysen ska redovisa erfarenheter och reultat av det svenska utvecklingssamarbetet i ett land och innehåller slutsatser om vilken typ av samarbete som är effektivt, vilka kanaler som fungerar bäst, hur svagheterna ser ut och vilka erfarenheter andra biståndsarbetare har gjort. Syftet med en resultatanalys är dessa slutsatser ska bilda en grund för beslut inför nästa strategiperiod, så att ...

  Asienavdelningen

 • 2003-10-21 Publikation

  Result Analysis for the Development Cooperation between Sweden and Tanzania 1997-2000

  The Result analysis shall describe experiences and results of the Swedish development cooperation in a country and contains conclusions regarding what type of cooperation is most efficient, what channels work best, what weakness exist, and what type of experiences other donors have made. These conclusions form a platform from which decisions for the following strategic period are made.

  Department for Africa

 • 2003-10-21 Publikation

  Sidas bidrag till rapport till FN:s kommitté för Barnets rättigheter för perioden 1997-2001

  Det här är Sidas rapport till Utrikesdepartementet med exempel på hur man arbetat för att stödja samarbetsländer att tillgodose barnets rättigheter från 19972001. Delar av det här materialet kommer att ingå i Socialdepartementets rapportering till FN:s Kommittée för barnets rättigheter under hösten år 2002. Rapporten ger inte anspråk av att innehålla allt som gjorts utan redovisar exempel på stöd och ...

 • 2003-10-16 Publikation

  Konflikthantering i Latinamerika, erfarenheter från det svenska utvecklingssamarbetet

  Denna skrift presenterar Sveriges insatser för fredlig konflikthantering i Centralamerika, liksom vad som idag görs för att främja en framtida fredsprocess i Colombia. Syftet är att lyfta fram lärdomar om hur Sverige som aktör kunnat bidra till fred och demokratisk utveckling.

 • 2003-10-16 Publikation

  Conflict Management in Latin America, Experience from Swedish Development Cooperation

  Denna skrift presenterar Sveriges insatser för fredlig konflikthantering i Centralamerika, liksom vad som idag görs för att främja en framtida fredsprocess i Colombia. Syftet är att lyfta fram lärdomar om hur Sverige som aktör kunnat bidra till fred och demokratisk utveckling.

 • 2003-10-16 Publikation

  Manejo de conflictos en América Latina, Experiencias de la cooperación Sueca para el desarollo

  Denna skrift presenterar Sveriges insatser för fredlig konflikthantering i Centralamerika, liksom vad som idag görs för att främja en framtida fredsprocess i Colombia. Syftet är att lyfta fram lärdomar om hur Sverige som aktör kunnat bidra till fred och demokratisk utveckling.

 • 2003-10-16 Publikation

  The role of locally employed professionals Strengthening Sida's capacity in the field

  The personnel is Sidas most important asset. Competent personnel in sufficient numbers employed locally is a necessary complement to posted staff if Sida should meet its objectives a reduction of poverty. This paper, which has been written as a commission given to PEO by the Field Vision, constitutes general guidelines as a basis for Sidas new approach to the professional staff employed locally and ...

 • 2003-10-15 Publikation

  Informationsteknologi (ICT) för utveckling

  Publikationen beskriver Sidas stöd till utveckling av Informationsteknologi i samarbetsländerna. Här finns information om prioriterade områden och former för arbetet.

  Ageta Sundgren

 • 2003-10-14

  Finansiering av infrastruktur och investeringar - krediter

  Author: Ageta Sundgren Description: Syftet med Sidas kreditgivning är att förbättra de fattigas levnadsstandard. Det är ett instrument som kan användas för att stödja angelägna investeringar inom infrastruktur; t ex bättre vägar, nya kraftledningar eller rent dricksvatten. I dokumentet beskrivs de olika finansieringsformerna för investeringar; ...

 • 2003-10-14 Publikation

  Sida's environmental cooperation in South-East Europe

  Brief about Sida's environmental co-operation in South Eastern Europe. Environmental policy development and capacity building. Environmental protection-maintenance of ecosystems and their functions. Environmental infrastructure and technology. Environmental improvments in local communities/municipalities.

  Helen Holm , Magdalena Svensson

Visar 61 av 70 av totalt 409