Sidas publikationer 2003

 • 2003-07-23 Publikation

  Education in situations of emergency, conflict and post-conflict

  Position Paper

  During recent decades, a growing nuber of countries have witnessed the collapse of their social services systems, particularly their education systems. These are primarily countries that have been affected by disasters, both man-made and natural. French version: SIDA2447fr

  UND

 • 2003-07-14 Publikation

  Western Balkans

  This report is to provide a basis for Sida on which it can construct a regional plan within the framework for their general strategy for assistance to the justice sector in six countries or areas in the Western Balkans. The cooperation is now entering into a third phase  development and institution building. Basic legal education is in need. Little attention is given to protection of ownership or other ...

  Mark K Dietrich , Agneta Johansson

 • 2003-07-10 Publikation

  Verksamhetsinriktning 2003-2005

  Verksamhetsinriktning 2003-2005 anger färdriktningen för hälsoenhetens verksamhet och arbete och skall ses som ett arbetsinstrument som utgör en ram för enhetens långsiktiga arbete. Dokumentet beskriver hälsoenhetens arbete och roll med hälsofrågor. Verksamhetsinriktingen berör innehåll, omfattning (geografiskt och volymmässigt) och former för bistånd men är inte en policy eller strategi för Sidas ...

  Sida hälsoenheten

 • 2003-07-10 Publikation

  Laos Semi-annual Report 2003

  Sida's semi-annual reports are written by the embassy in question. The main aim is to provide a brief overview of major events of the bilateral development cooperation during the previous six months period. The report often also includes a brief political overview.

  Embassy of Sweden Vientiane

 • 2003-07-09 Publikation

  Miljö - kunskap för hållbar utveckling

  All utveckling skall vara "hållbar utveckling" - därför har Sida ett mycket tydligt miljöuppdrag. När vi granskar de fakta som finns idag och nya insikter kommer dagligen kan vi konstatera att: - Fattigdomsbekämpning är omöjlig på sikt om man inte tar hänsyn till de naturresurser och den miljö som människor är beroende av och ska bygga sin försörjning på. - Miljöfrågorna är avgörande för en hållbar ...

 • 2003-07-09 Publikation

  Integrating the environment

  All utveckling skall vara "hållbar utveckling" - därför har Sida ett mycket tydligt miljöuppdrag. När vi granskar de fakta som finns idag och nya insikter kommer dagligen kan vi konstatera att: - Fattigdomsbekämpning är omöjlig på sikt om man inte tar hänsyn till de naturresurser och den miljö som människor är beroende av och ska bygga sin försörjning på. - Miljöfrågorna är avgörande för en hållbar ...

 • 2003-07-08 Publikation

  Central America Annual Report 2002

  Annual Report for 2002, Central America. The report represents the first of Sida's annual reports on Swedish bilateral development cooperation of a regional character in Central America. The purpose is to a)provide some of all major existing Sida-funded regional contributions, b) to provide some reflections concerning selected development tendencies of relevance and c) to stimulate discussion within ...

  Embassy of Sweden in Guatemala

 • 2003-07-08 Publikation

  Nicaragua Semi Annual Report November 2002 - April 2003

  Semi Annual Report for the period November 2002-April 2003, Nicaragua. It is a brief and comprehensive account of the political, economic and social situation in the country. Seperate chapters cover the Swedish development cooperation with Nicaragua, the projects and programs and the donor coordination.

  Embassy of Sweden in Nicaragua

 • 2003-07-08 Publikation

  Guatemala Semi Annual Report October 2002-March 2003

  Semi Annual Report for the period October 2002-March 2003, Guatemala. It is a brief and comprehensive account of the political, economic and social situation in the country. Separate chapters cover the Swedish development cooperation with Guatemala, the projects and programs and the donor coordination.

  Embassy of Sweden in Guatemala

 • 2003-07-08 Publikation

  Bolivia Semi-annual Report November 2002-May 2003

  Semi Annual Report for the period November 2002-May 2003 for Bolivia. It is a brief and comprehensive account of the political, economic and social situation. The report cover the Swedish development cooperation with Bolivia, the projects and programs, the donor coordination and activities of the Swedish NGOs.

  Section for Development Cooperation La Paz Boliva

Visar 141 av 150 av totalt 409