Sidas publikationer 2003

 • 2003-09-17 Publikation

  Landanalys Filippinerna Januari 2001

  En analys av landet och dess utveckling utgör det viktigaste underlaget för en landstrategi. Följande deposition är vanlig: basdata, sammanfattning, historik, politik, fattigdom, ekonomisk utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter, jämställdhet, miljö och hållbar utveckling, förvaltning samt det utländska biståndet.

  Bo Eriksson

 • 2003-09-12 Publikation

  Riktlinjer för utbytesverksamhet med Sidabidrag

  Riktlinjerna erbjuder Sidas ramavtalsorganisationer samt Kommunförbundet och Ungdomsstyrelsen att förmedla bidrag till grupper och organisationer inom sina respektive nätverk från och med hösten 2001. Prioritet skall ges till nya grupper och nya individer utöver de som redan idag är verksamma inom svenskt utvecklingssamarbete. Inom Sida samverkar Enheterna för Samverkan med enskilda organisationer/EO ...

 • 2003-09-12 Publikation

  Guidelines for Sida's exchange programme

  Riktlinjerna erbjuder Sidas ramavtalsorganisationer samt Kommunförbundet och Ungdomsstyrelsen att förmedla bidrag till grupper och organisationer inom sina respektive nätverk från och med hösten 2001. Prioritet skall ges till nya grupper och nya individer utöver de som redan idag är verksamma inom svenskt utvecklingssamarbete. Inom Sida samverkar Enheterna för Samverkan med enskilda organisationer/EO ...

 • 2003-09-12 Publikation

  Lineamientos para las actividades de intercambio con aporte de Asdi

  Riktlinjerna erbjuder Sidas ramavtalsorganisationer samt Kommunförbundet och Ungdomsstyrelsen att förmedla bidrag till grupper och organisationer inom sina respektive nätverk från och med hösten 2001. Prioritet skall ges till nya grupper och nya individer utöver de som redan idag är verksamma inom svenskt utvecklingssamarbete. Inom Sida samverkar Enheterna för Samverkan med enskilda organisationer/EO ...

 • 2003-09-08 Publikation

  Sida Support Catholic Development Commission Orphan Care Programme (CADEC) in Zimbabwe

  The purpose of the Sida support was to enable CADEC to support its community orphan care programme in selected wards in Masvingo district with the overall objective of improving the psycological, social and economic security of orphaned children through instituting sustainable linkages that integrate these children with support services.

  Shingaidzo Mupindu , Itayi Muvandi

 • 2003-09-08 Publikation

  ZAPSO Private Sector HIV/AIDS Prevention Initiative in Zimbabwe

  The purpose of the Sida support was to enable ZAPSO to extend its IEC programme to 20 companies in addition to the 100 that ZAPSO was already working with.

  Hope Chigudu , Wilfred Ncube Tichagwa , Virginia Phiri

 • 2003-09-05 Publikation

  Förhållningssätt Utvecklingssamarbetet med Mellanöstern och Nordafrika

  Målsättningen, inriktningen och omfattningen avseende Sidas utvecklingssamarbete med Mellanöstern och Nordafrika, inklusive Sidas arbete med EU:s Medelhavsbistånd, presenteras i föreliggande Förhållningssätt för Sidas utvecklingssamarbete med Mellanöstern och Nordafrika. Förhållningssättet fastställdes av Sidas generaldirektör i april 2002 (GD 41/02) och gäller t.o.m. december 2004, med möjlighet till ...

 • 2003-09-05 Publikation

  Position Paper on Sida's Development Cooperation with the Middle East and North Africa

  Målsättningen, inriktningen och omfattningen avseende Sidas utvecklingssamarbete med Mellanöstern och Nordafrika, inklusive Sidas arbete med EU:s Medelhavsbistånd, presenteras i föreliggande Förhållningssätt för Sidas utvecklingssamarbete med Mellanöstern och Nordafrika. Förhållningssättet fastställdes av Sidas generaldirektör i april 2002 (GD 41/02) och gäller t.o.m. december 2004, med möjlighet till ...

 • 2003-09-03 Publikation

  Analysing Gender

  The brochure briefly outlines how gender aspects successfully can be incorporated into the project process. It provides an overview of key issues: (i) when should gender aspects be considered?; (ii) Why are gender aspects an important consideration?; (iii) how can you, in practice, identify gender aspects?; and (iv) how should these findings guide project and implementation?

  Svensk Information AB

 • 2003-09-03 Publikation

  Analysing Gender

  The brochure briefly outlines how gender aspects successfully can be incorporated into the project process. It provides an overview of key issues: (i) when should gender aspects be considered?; (ii) Why are gender aspects an important consideration?; (iii) how can you, in practice, identify gender aspects?; and (iv) how should these findings guide project and implementation?

  Svensk Information AB

Visar 101 av 110 av totalt 409