Sidas publikationer 2003

 • 2003-09-23 Publikation

  Kaliningrad

  Landfaktablad om Kaliningrad, en region i Ryssland som Sida Prioriterar. Bladet informerar om vad Sida gör i regionen.

  Anna Rosendahl

 • 2003-09-18 Publikation

  Tillväxt och miljö

  De förenklade uppfattningarna har alldeles för lätt att bli sanningar. Att ekonomisk tillväxt i traditionell bemärkelse mätt med ett ytligt BNP-mått skulle vara hela svaret på fattigdoms- och utvecklingsproblem hör till dessa förlegade, felaktiga "sanningar"

  Mats Segnestam

 • 2003-09-18 Publikation

  Erfarenheter av samarbete på rättsområdet med Estland, Lettland och Litauen 1991-2003

  Rättssamarbetet syftar till att stärka rättsstaten i Estland, Lettland och Litauen genom att stödja uppbyggande av långsiktig institutionell och administrativ kapacitet hos myndigheterna inom rättsområdet. Samarbetet inleddes 1991 och finansieras sedan 1998 av Sida. I samband med utfasningen av utvecklingssamarbetet med de baltiska länderna finns ett behov av att ta tillvara på lärdomar och erfarenheter ...

  Maria Lagus

 • 2003-09-18 Publikation

  Årsrapport Afghanistan 2002 - juli 2003

  Den politiska utvecklingen/Det internationella stödet/Biståndskoordinering/Det svenska stödet/Framtiden/Sveriges representation i Kabul/Planeringsöversikt

  Embassy of Sweden Kabul

 • 2003-09-17 Publikation

  Digging Deeper, Four Reports on Democratic Governance in International Development Cooperation Summary

  A synthesis of findings and recommendations arising from four methodological projects on democratic governance produced by Sida's Division for Democratic Governance. Chapter one: background to the report, purpose and scope, outlines Sida's perspective on democracy and human rights over the past two decades. Chapter 2: summary of main findings and recommendations from the projects The Political Institutions, ...

  Division for Democratic Governance

 • 2003-09-17 Publikation

  Bilaga 1 Regionanalys Centralamerika 2001-2005. State of the Region 1999, First Report UNDP/EU. Underlag till regionstrategi för Centralamerika och Karibien

  En analys av landet och dess utveckling utgör det viktigaste underlaget för en landstrategi. Följande deposition är vanlig: basdata, sammanfattning, historik, politik, fattigdom, ekonomisk utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter, jämställdhet, miljö och hållbar utveckling, förvaltning samt det utländska biståndet. Denna analys utgör underlag till Regionstrategi för Centralamerika och Karibien ...

  Latinamerikaavdelningen

 • 2003-09-17 Publikation

  Country Analysis Bangladesh January 2001

  The basic data of a country strategy contains an analysis of the country and its development. The following disposition is common: facts and figures, conclusion, history, politics, poverty, economic development, democracy and human rights, gender equality, environment and sustainable development, public administration and foreign aid.

  Asia Department

 • 2003-09-17 Publikation

  Tanzania Country Analysis October 2000

  The basic data of a country strategy contains an analysis of the country and its development. The following disposition is common: facts and figures, conclusion, history, politics, poverty, economic development, democracy and human rights, gender equality, environment and sustainable development, public administration and foreign aid.

  Department for Africa

 • 2003-09-17 Publikation

  Landanalys Uganda Oktober 2000

  En analys av landet och dess utveckling utgör det viktigaste underlaget för en landstrategi. Följande deposition är vanlig: basdata, sammanfattning, historik, politik, fattigdom, ekonomisk utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter, jämställdhet, miljö och hållbar utveckling, förvaltning samt det utländska biståndet.

  Avdelningen för Afrika

 • 2003-09-17 Publikation

  Landanalys Afghanistan December 2001

  En analys av landet och dess utveckling utgör det viktigaste underlaget för en landstrategi. Följande deposition är vanlig: basdata, sammanfattning, historik, politik, fattigdom, ekonomisk utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter, jämställdhet, miljö och hållbar utveckling, förvaltning samt det utländska biståndet.

  Asienavdelningen

Visar 91 av 100 av totalt 409