06. Kompetensutveckling och bärkraft

Author:
Lage Bergström
Description:
En rapport för Sida-projektet "Kompetensutveckling i projekt och program" Capacity Development - Sida Working Paper No. 6

PDF image