Who can choose a healthy lifestyle?

Author:
PressArt
Description:
En broschyr som kopplar samman livsstil med hiv och fattigdom och därmed är av direkt intresse för svenska ungdomar. Bra underlag för en lektion då det också innehåller diskussionsfrågor. Kombinera gärna med kortspelet om hiv/aids som fungerar utmärkt för att starta diskussion. Gymnasienivå.

PDF image