November 2002

 • 2002-11-29 Publikation

  Barn i Ryssland

  Att placera barn och ungdomar på institution är ett arv från Sovjetunionen som det nya Ryssland har svårt att göra sig av med. Upp emot en miljon ryska barn lever idag på barnhem och olika slag av institutioner och antalet ökar ständigt. Många institutionsbarn hamnar i social misär när de lämnar barnhemmen. I denna broschyr ger vi några exempel på Sidas insatser för barn i Ryssland.

  Sida

 • 2002-11-29 Publikation

  Children in Russia

  Att placera barn och ungdomar på institution är ett arv från Sovjetunionen som det nya Ryssland har svårt att göra sig av med. Upp emot en miljon ryska barn lever idag på barnhem och olika slag av institutioner och antalet ökar ständigt. Många institutionsbarn hamnar i social misär när de lämnar barnhemmen. I denna broschyr ger vi några exempel på Sidas insatser för barn i Ryssland.

  Sida

 • 2002-11-29 Publikation

  A Country ICT Survey for Tanzania

  This report covers one of three country ICT surveys commissioned by Sida as part of its ongoing programme to support the use of ICT in developing countries. The project team used desk research to obtain background information before undertaking two field trips to Tanzania. During the two-week period of the first trip, over forty stakeholders were interviewed across a range of public and private organisations. ...

  Miller Esselaar , Associates

 • 2002-11-29 Publikation

  A Country ICT Survey for Rwanda

  Sida commissioned this survey as part of its ongoing programme to support the use of ICT in developing countries. The information gathered will be used by Sida and its partners to assess the interventions that may be useful in Rwanda. It is intended that the study methodology be repeated in other African countries. The project team used a combination of desk research and interviews of about thirty ...

  Miller Esselaar , Associates

 • 2002-11-25 Publikation

  Miljö och fattigdom

  Det finns ett nära samband mellan fattigdom, utarmning av naturresurser och miljöförstöring. Fattigdom är ofta ett resultat av den miljöförstöring som sker i u-länderna, men fattigdom kan också vara en av dess orsaker. När ekosystem som t.ex. betesmarker, kustzoner eller skogar förslits drabbas de människor som brukar nyttja dessa områden för att samla ved, vatten och medicinalväxter mm. Samtidigt ...

  Thomas Sterner , Mats Segnestam

 • 2002-11-25 Publikation

  The Environment and Poverty

  Det finns ett nära samband mellan fattigdom, utarmning av naturresurser och miljöförstöring. Fattigdom är ofta ett resultat av den miljöförstöring som sker i u-länderna, men fattigdom kan också vara en av dess orsaker. När ekosystem som t.ex. betesmarker, kustzoner eller skogar förslits drabbas de människor som brukar nyttja dessa områden för att samla ved, vatten och medicinalväxter mm. Samtidigt ...

  Thomas Sterner , Mats Segnestam

 • 2002-11-25 Publikation

  Sida's Policy for Green Procurement - for cooperating partners

  Department for Natural Resources , the Environment

 • 2002-11-25 Publikation

  Indicators for Environmental Monitoring in International Development Cooperation

  Sida - Department for Natural Resources , the Environment

 • 2002-11-25 Publikation

  Landstrategierna - handledning för strategisk miljö- och hållbarhetsanalys

  Eftersom landstrategierna är de viktigaste övergripande instrumenten för styrning av Sveriges utvecklingssamarbete, behöver någon form av strategisk miljöanalys göras i samband med varje landstrategi. I Sidas uppdrag ingår att bidra till en miljömässigt hållbar utveckling. En miljömässigt ohållbar utveckling är i längden också ohållbar ekonomiskt och socialt. Den ohållbara utvecklingen orsakas av ...

  Sida - avdelningen för naturresurser , miljö

 • 2002-11-25 Publikation

  The Country Strategies - Guidelines for Strategic Environmental and Sustainability Analysis

  Eftersom landstrategierna är de viktigaste övergripande instrumenten för styrning av Sveriges utvecklingssamarbete, behöver någon form av strategisk miljöanalys göras i samband med varje landstrategi. I Sidas uppdrag ingår att bidra till en miljömässigt hållbar utveckling. En miljömässigt ohållbar utveckling är i längden också ohållbar ekonomiskt och socialt. Den ohållbara utvecklingen orsakas av ...

  Sida - avdelningen för naturresurser , miljö

Visar 1 av 10 av totalt 31