Moldova

Author:
Rebecka Kitzing-Ivarsson
Description:
Varför ger Sverige stöd till Moldavien? Hur länge har Sverige varit Moldavien? Vad gör Sida i Moldavien?

PDF image

Download:
399,57 KB