Sidas publikationer 2002

 • 2002-08-29 Publikation

  Kulturarv

  Sidas kultur- och mediesamarbete: inriktning för ämnesområden Vaggvisor för barnen, ett gammalt kungapalats i Benin och den sydafrikanska befrielsekampens historia har något gemensamt. De är alla delar av mänsklighetens kulturarv.

  Sida , DESO/Kultur- , medieenheten

 • 2002-08-29 Publikation

  Cultural heritage

  Sidas kultur- och mediesamarbete: inriktning för ämnesområden Vaggvisor för barnen, ett gammalt kungapalats i Benin och den sydafrikanska befrielsekampens historia har något gemensamt. De är alla delar av mänsklighetens kulturarv.

  Sida , DESO/Kultur- , medieenheten

 • 2002-08-27 Publikation

  Sweden's and Holland's Strategies for the Promotion of Gender Equality in Bolivia

  Sweden and Holland collaborate closely, in partnership with the Bolivian Government, to achieve gender equality in Bolivia. Together they support the Vice Ministry for Gender, Generations and Family issues. The purpose of the present evaluation is to assess to what extent the Swedish and Dutch contributions (since 1998) have been effective in relation to the following: International gender policies, ...

  Tom Dahl-Östergaard , Sarah Forti , Mónica Crespo

 • 2002-08-26 Publikation

  Swedish NGO Foundation for Human Rights

  The Swedish NGO Foundation for Human Rights was established in 1991 by the Swedish section of Amnesty International, Diakonia, Church of Sweden Aid, Church of Sweden Mission, the Swedish Red Cross and Swedish Save the Children. The overall objective of the evaluation is to give Sida and the Foundation a more profound and analytical understanding of the role and tasks of the Foundation and to give Sida ...

  Iain Cameron

 • 2002-08-26 Publikation

  Three Human Rights Organisations Based in Banjul, Africa

  This study was commissioned by Sida with the objective of assessing the three regional human rights organisations based in Banjul: The African Commission on Human and Peoples' Rights (African Commission), The African Centre for Democracy and Human Rights Studies (African Centre) and The African Society of International and Comparative Law (African Society) in the African context for promotion of democracy ...

  Lennart Wohlgemuth

 • 2002-08-09 Publikation

  Musik

  Sidas kultur- och mediesamarbete: inriktning för ämnesområden Att ge barn och ungdomar möjlighet at lära sig spela, dansa och sjunga, gärna med utgångspunkt i deras egna traditioner, är kärnan i Sidas musikstöd. Men stödet handlar också om att försöka bevara musikarv som riskerar att försvinna.

  Sida , DESO/Kultur- , medieenheten

 • 2002-08-09 Publikation

  Music

  Sidas kultur- och mediesamarbete: inriktning för ämnesområden Att ge barn och ungdomar möjlighet at lära sig spela, dansa och sjunga, gärna med utgångspunkt i deras egna traditioner, är kärnan i Sidas musikstöd. Men stödet handlar också om att försöka bevara musikarv som riskerar att försvinna.

  Sida , DESO/Kultur- , medieenheten

 • 2002-08-09 Publikation

  Museisamarbete

  Sidas kultur- och mediesamarbete: inriktning för ämnesområden Museerna i Sidas samarbetsländer har många funktioner. De är centrum för historieforskning, bevarare av kulturella tillgångar och mötesplatser för människor. Sidas mål med stödet till museer är att skapa förutsättningar för ett hållbart bevarande och nyttjande av kulturarv och möjligheter för alla att känna sig delaktiga i museernas verksamhet. ...

  Sida , DESO/Kultur- , medieenheten

 • 2002-08-09 Publikation

  Museum cooperation

  Sidas kultur- och mediesamarbete: inriktning för ämnesområden Museerna i Sidas samarbetsländer har många funktioner. De är centrum för historieforskning, bevarare av kulturella tillgångar och mötesplatser för människor. Sidas mål med stödet till museer är att skapa förutsättningar för ett hållbart bevarande och nyttjande av kulturarv och möjligheter för alla att känna sig delaktiga i museernas verksamhet. ...

  Sida , DESO/Kultur- , medieenheten

 • 2002-08-09 Publikation

  Medier och yttrandefrihet

  Sidas kultur- och mediesamarbete: inriktning för ämnesområden Yttrandefrihet och fri tillgång till medier för alla är förutsättningar för demokrati. Målet med Sidas mediebistånd är att stärka det fria ordet i utvecklingsländerna så att varje människas rätt att yttra sig och få information förverkligas.

  Sida , DESO/Kultur- , medieenheten

Visar 151 av 160 av totalt 633