Sidas publikationer 2002

 • 2002-09-16 Publikation

  Städer kring ett hav

  En presentation av Sidas miljöprojekt i länderna runt Östersjön

  Mats Sundgren

 • 2002-09-16 Publikation

  Cities sharing a sea

  En presentation av Sidas miljöprojekt i länderna runt Östersjön

  Mats Sundgren

 • 2002-09-11 Publikation

  HIV/AIDS-Related Support through Sida - A baseline study - Preparation for an evaluation of the implementation of the strategy

  Preparation for an evaluation of the implementation of the strategy "Investing for Future Generations - Sweden's response to HIV/AIDS". This report contains an overview of Sida's development co-operation with respect to HIV/AIDS in 1999, the year when the strategy on HIV/AIDS "Investing for Future Generations - Sweden's Response to HIV/AIDS" was adopted. The study has been commissioned by Sida's Department ...

  Lennart Peck

 • 2002-09-10 Publikation

  Bridging Waters

  The objective of Swedish development cooperation with the countries of Central and Eastern Europe is to promote sustainable development, deeper integration, and partnership in the Baltic Sea area, based on the needs of the partner countries and with the utilisation of Swedish resources.

  Sida

 • 2002-09-10 Publikation

  Bridging Waters

  The objective of Swedish development cooperation with the countries of Central and Eastern Europe is to promote sustainable development, deeper integration, and partnership in the Baltic Sea area, based on the needs of the partner countries and with the utilisation of Swedish resources.

  Mats Sundgren

 • 2010-11-11 Publikation

  Sveriges utvecklingssamarbete i siffror

  Fickfolder

  Fakta i fickformat om svenskt utvecklingssamarbete. Aktuell information med färsk statistik och information om verksamhetens mål och medel samt Sidas organisation. Foldern ger även information om stöd via FN och andra internationella organisationer, det bistånd som går via EU m.m.

 • 2010-11-08 Publikation

  Sweden’s development cooperation in figures

  Fakta i fickformat om svenskt utvecklingssamarbete. Aktuell information med färsk statistik och information om verksamhetens mål och medel samt Sidas organisation. Foldern ger även information om stöd via FN och andra internationella organisationer, det bistånd som går via EU m.m.

 • 2002-09-09 Publikation

  Cooperación sueca para el desarrollo 2006

  Fakta i fickformat om svenskt utvecklingssamarbete. Aktuell information med färsk statistik och information om verksamhetens mål och medel samt Sidas organisation. Foldern ger även information om stöd via FN och andra internationella organisationer, det bistånd som går via EU m.m.

 • 2002-09-09 Publikation

  Cooperacão sueca para o desenvolvimento 2006

  Fakta i fickformat om svenskt utvecklingssamarbete. Aktuell information med färsk statistik och information om verksamhetens mål och medel samt Sidas organisation. Foldern ger även information om stöd via FN och andra internationella organisationer, det bistånd som går via EU m.m.

 • 2002-09-09 Publikation

  Coopération suédoise au développement 2006

  Fakta i fickformat om svenskt utvecklingssamarbete. Aktuell information med färsk statistik och information om verksamhetens mål och medel samt Sidas organisation. Foldern ger även information om stöd via FN och andra internationella organisationer, det bistånd som går via EU m.m.

Visar 131 av 140 av totalt 633