Sidas publikationer 2001

  • 2001-04-23 Publikation

    Perspektiv på fattigdom

    Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa föutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver Sidas syn och förhållningssätt i detta arbete. Fattigdomens kärna utgörs av brist på makt, valmöjligheter och materiella resurser, vilket berövar människor friheten att kunna bestämma över sina egna liv. Fattigdom är dynamisk, mångdimensionell ...

  • 2001-04-23 Publikation

    Perspectives on Poverty

    Sveriges biståndsmyndighet Sida arbetar på uppdrag av riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Det kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbetet stödjer Sverige länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Varje land ansvarar för sin utveckling. Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och kompetens. Det gör världen rikare.