Sidas publikationer 1987

 • 1987-10-01 Publikation

  Education and economic crisis - the cases of Mozambique and Zambia

  Education Division Documents No. 38

 • 1987-06-01 Publikation

  Looking Both Ways, Swaziland between South Africa and SADCC - An Evaluation of Sweden's development co-operation with Swaziland.

  "Denna utvärderingsrapport granskas amongother saker Swaziland beroende på södra Alitica. Den viktigaste slutsatsen är att Swaziland försöker balans mellan två poler - lojalitet till armarna på SADCC. medan visar Pretoria en ltiendlv lllce och gör det möjligt att använda dess territorium. Det är försöker titta åt båda hållen. men under åttiotalet South Alticas inlluence har dominerat. I huvudsak Swailand ...

 • 1987-05-01 Publikation

  raining for Public Service - An Evaluation of Sweden's Co-operation with Zimbabwe in Public Service Training 1982 - 1986

  "Det är en stor uppgift att ändra en Public Service inriktad främst mot behoven hos den vita minoriteten och tillämpningen av lagen och ordning i en utvecklingsinriktad en. Denna studie visar att Sidas stöd till ett Public Service Training program i Zimbabwe har aktivt bidragit till att etablera ofeffective och välutbildad ledning och stam men att flera problem kvarstår lösas. Studien rekommenderar ...

 • 1987-05-01 Publikation

  Adult Education in a Village in Tanzania

  Vuxenutbildningen i olika former har ofta setts som en av de viktigaste förutsättningarna för att utveckla välstånd och demokrati. Det har varit en del av det svenska internationella utvecklingssamarbetet mer än två decennier. För närvarande SIDA ger stöd till vuxenutbildning program i länder som Tanzania, Botswana, Moçambique, Etiopien och Zimbabwe. För att nå en mer-djup förståelse för denna utbildning ...

 • 1987-04-01 Publikation

  Primary Schoold Textbooks in Tanzania - An evaluation of their quality

  Väl medvetna om vikten av utbildning material i inlärningsprocessen, stöder den svenska International Development Authority (SIDA) produktion av böcker och läromedel i ett antal länder i tredje världen. I Tanzania har Sida samarbetat med undervisningsministeriet sedan mer än ett decennium för att producera och distribuera läroböcker för grundskoleelever. Nu dags att fråga hur elever och lärare föreställa ...

 • 1987-03-01 Publikation

  Drought and Destabilization - An Evaluation of Swedish Disaster Relief in Mozambique 1983 to 1985

  "Genom den kombinerade effekten av den ekonomiska politiken, torka och aktiviteter gerilla, ekonomiska förhållanden samt trygghet i Moçambique allvarligt har försämrats. Dag en stor del av befolkningen står inför svält. Moçambique, för sin överlevnad, beroende massivte tillströmning offoreign stöd, men givarna är spridda över ett stort antal verksamheter och områden. Insuflicient samordning mellan ...

 • 1987-02-01 Publikation

  Foreign Exchange Zambia - An Evaluation of the Auction System in the Zambian Economy

  I oktober 1985 Zambia infört en auktion system för fördelning av utländsk valuta. Det nya systemet - ett steg mot en mer marknadsorienterad ekonomi har lett till en kraftig devalvering av Kwacha och läggs till inflationstryck. Å andra sidan, förbättrade utbudet av importerade varor och industrin kunde höja sitt kapacitetsutnyttjande avsevärt.

 • 1987-02-01 Publikation

  Education in Botswana 1981-86 with Swedish Support - Evaluation and ideas for future support

  Sverige har gett stöd till utbildning i Botswana sedan tiden för självständigheten. Biståndet var liten och begränsad till specifika projekt fram till 1974. Som ett resultat av ett utbildningssektorn studie som utförts av ett team från SIDA ett nytt och flexibelt sektoriella avtal undertecknades 1974. Detta avtal var inte bara begränsad till särskilda delområden eller projekt utan att sektorn i stort ...

 • 1987-01-01 Publikation

  Extensive Rural Development - An Evaluation of the Zone I Programme in Guinea- Bissau

  "The Zone-I-programmet lanserades som den första rättegången av begreppet ofintegrated landsbygdsutveckling i Guinea-Bissau, och har finansierats gemensamt av Sverige och Guinea-Bissau sedan 1981. Programmet har skapat en fungerande organisation, utökat sitt område av inflytande till 600 byar som omfattar 24 000 familjer, och genomfört ett hälsoprogram och ett kreditsystem. Men detta främst kvantitativa ...