BEGAFOLKET I ETIOPIEN - EN MINORITET I REVOLUTIONENS SKUGGA

Series:
Rapporter 1970 - 2001
Author:
Patrik Wallmark
Description:
En rapport med syfte att presentera Begafolket, ett av Etiopiens många och relativt okända minoritetsfolk.

PDF image