Resultatvärdering, några råd och anvisningar

Series:
Rapporter 1970 - 2001
Author:
Göran Bergman
Description:
En vägledning om hur man genomför utvärderingar från 1976

PDF image