Resultatutvärdering 28- En annorlunda skolform- BRIGADERNA I BOTSWANA

Series:
Rapporter 1970 - 2001
Author:
Agneta Halldén
Description:
Sammanställning och utvärdering av ett undervisningsprogram i Botswana där man kopplar sammans praktisk yrkesarbete med undervisning.

PDF image