FACKFÖRENINGSRÖRELSENS ROLL I TUNISIENS UTVECKLINGSPROCESS

Series:
Rapporter 1970 - 2001
Author:
Ralph Monö
Description:
En studie med syfte att öka samrådsgruppens kunskap om fackföreningsrörelsens roll i u-ländernas ekonomiska och sociala utvecklingsprocess.

PDF image