Resultatutvärdering 19 - DEN VÄXANDE FATTIGDOMEN I INDIEN

Series:
Rapporter 1970 - 2001
Authors:
Göran Djurfeldt , Staffan Lindberg
Description:
Skiss till analysen av Indiens utvecklingspolitik. Sammanfattningen har beställts för att ge en översiktlig bild av utvecklingen i Indien utifrån de fattiga majoritetens perspektiv.

PDF image