Resultatutvärdering 11 - AKTIONSEVALUERING

Series:
Rapporter 1970 - 2001
Author:
Hans Kristensen
Description:
AKTIONSEVALUERING-En alternativ evalueringsmetod inom småindustriprogrammet i Kenya

PDF image