Resultatutvärdering 1 - Hälsocentraler på landsbygden i Tanzania

Series:
Rapporter 1970 - 2001
Author:
Lennart Wohlgemuth
Description:
Sammanfattning av en studie över genomförande och kontroll av ett decentraliserat program för HÄLSOCENTRALER PÅ LANDSBYGDEN I TANZANIA

PDF image