The impact of the rural water program in Tanzania

Series:
Rapporter 1970 - 2001
Authors:
Bo Westman , Fred Hedkvist
Description:
Papperet utvärderar hur politik som prioriterar billiga projekt som ger fördelar för maximalt antal människor har genomförts i praktiken och hur målen har uppfyllts inom Tanzania Rural Water Supply Program.

PDF image