Resultatvärdering - ett programförslag

Series:
Rapporter 1970 - 2001
Author:
G Dahlgren
Description:
Det första programförslaget för Sidas resultatutvärdering.

PDF image