om oss

Vårt uppdrag

Uppdaterad: 8 juni 2017

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU.

Vi arbetar med att genomföra den svenska utvecklingspolitiken som ska skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. I vårt uppdrag ingår också att bedriva reformsamarbete i Östeuropa. Den tredje delen av vårt uppdrag är att förmedla humanitärt bistånd till människor i nöd.

Vi bedriver ett fördjupat utvecklingssamarbete med totalt 35 länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Vilka länder vi ska samarbeta med är politiska beslut.

Sidas uppgift är att förmedla bidrag och annan finansiering. Vår verksamhet styrs framför allt genom regeringens förordning, som beskriver hur arbetet ska utföras, samt genom regeringens årliga regleringsbrev, som bland annat anger vilka mål Sida ska ha för årets verksamhet och budgetens storlek.

Våra anställda med sin expertkunskap bistår regeringen med de bedömningar och de underlag den behöver för att kunna utforma och genomföra sin biståndspolitik. Vi medverkar i påverkansarbetet för Sveriges prioriterade frågor inom utvecklingsområdet, och för en dialog med andra länder och internationella organisationer. I uppgifterna ingår också att rapportera statistik och sprida information om verksamheten. 

Vårt arbete finansieras av skattemedel och vi hanterar ungefär hälften av det samlade offentliga biståndet. Den andra hälften kanaliseras framför allt genom Utrikesdepartementet. Allt vårt arbete ska bedrivas kostnadseffektivt och med fokus på resultat.

Vår verksamhetsidé

Vi finns för att stimulera hållbar utveckling och rädda liv

Vi stödjer förändringsarbete för en rättvis och hållbar global utveckling och bidrar till att rädda liv och lindra nöd. Vi utgår från varje människas rättigheter och möjligheter. Vi anpassar oss till förutsättningar och behov i olika miljöer. Vi kompletterar och stimulerar andras resurser. Vi utvecklar och delar med oss av kunskap om vad som fungerar.

Vi strävar efter att leda förändringen som utrotar fattigdom

Sverige har en unik roll i det globala utvecklingssamarbetet. Vi är en biståndsmyndighet i världsklass som visar vägen och inspirerar andra. Vi samarbetar med dem som kan frigöra människors kraft att förändra.

Vi är öppna, målmedvetna och modiga

Vi vill göra skillnad och åstadkomma resultat. Vi använder vår drivkraft för att göra största möjliga nytta för människor som lever i fattigdom eller ofrihet. Vi visar vårt engagemang för alla människors lika värde. Vi tar kalkylerade risker för att nå resultat och tar ansvar för våra val. Vi är öppna för ny kunskap, samarbeten och nya lösningar. Vi är öppna med lärdomar, framgångar och svårigheter.

Sida har över 700 anställda, fördelade mellan våra tre kontor i Sverige samt i våra samarbetsländer.

Läs mer om regeringens internationella utvecklingspolitik.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />