Sida

Sida 1965-2015

2015 är det 50 år sedan biståndsmyndigheten Sida bildades. Att svenskt bistånd fortfarande behövs är egentligen inget att fira. Men mycket har hänt under detta halva sekel. Utvecklingen i världen går framåt och utvecklingssamarbetet förändras med den. Med 50-årsperspektivet för ögonen uppmärksammar vi här den positiva utveckling som skett inom många områden och i många länder. Ett resultat av dessa länders enträgna kamp – i kombination med internationell solidaritet.

Den första "proppen"

1962 lades den första regeringspropositionen om statligt utvecklingsbistånd. Den har kommit att kallas "Biståndets Bibel" och arbetades fram av en grupp ledd av Olof Palme. Huvudmålet var "att höja de fattiga folkens levnadsnivå" och fyra delmål var tillväxt, ekonomisk och social utjämning, ekonomiskt och politiskt oberoende samt demokratisering.

Sidas GD Carl Tham och Nelson Mandela

Sida stödde Sydafrikas väg från apartheid till demokrati

Sverige var ett av de första länder i världen som stödde anti-apartheid-rörelsen i Sydafrika och det var i Sverige som Nelson Mandela gjorde sitt första besök utanför Afrika efter sin frigivning. Det svenska utvecklingssamarbetet med Sydafrika avslutades 2013.

Vattenreningsverk i Lettland.

Framgångsrikt samarbete med Baltikum har blivit förebild

Samarbetet med de baltiska länderna är förmodligen det mest framgångsrika förändringsarbete som Sida någonsin har bidragit till. På mindre än femton år gick de tre länderna från tungrott Sovjetstyre till EU-medlemskap.

Sida gammal logo

1995 genomgick myndigheten stora förändringar, och det gamla SIDA blev nya Sida. Logotypen (ovan) som hade hängt med sedan 1965 fick lämna över till den nya - som i år fyller 20 år.