En kvinna säljer tyger på en marknad i Tanzania.

Småföretagande i Tanzania. Nedan återfinns Sidas åtgärdsplan för biståndet i Tanzania.

Foto: Johan Bergqvist

Så styrs vi

Sidas åtgärdsplaner utvecklar verksamheten

Uppdaterad: 5 oktober 2015

För att veta att svenska skattemedel används effektivt och riktigt granskas all statlig verksamhet regelbundet. Riksrevisionen, RiR, och Ekonomistyrningsverket, ESV, har sådana uppgifter. Riksrevisionen har reviderat årsredovisningen inklusive resultatbilaga för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Sida har granskats av RiR flera gånger under de senaste åren. Som ett led i att förbättra verksamheten har Sida tagit fram åtgärdsplaner med grund i RiR:s granskningar.

Riksrevisionen är uppdelad i två olika professioner: årlig ekonomisk revision och effektivitetsrevision.

För allvarliga upptäckter i effektivitetsrevisionerna skriver Riksrevisionen en rapport, medan mindre allvarliga brister påpekas i revisionspromemorior eller en muntlig avstämning.

Riksrevisionens webbplats finns samtliga revisions- och granskningsrapporter som rör internationellt bistånd samlade.

Här hittar du Sidas kommentarer och åtgärdsplaner.

Ekonomistyrningsverkets rekommendationer

ESV har till uppgift att utveckla den ekonomiska styrningen av svenska myndigheter. I november 2009 fick Ekonomistyrningsverket (ESV) i uppdrag att identifiera brister och åtgärder så att Sida fullgör de krav som finns i myndighetsförordningen. Uppdraget var klart den 31 mars 2011 och ESV rapporterade till regeringen vid tre tillfällen: 15 maj, 15 september och 15 november 2010.
Här kan du läsa alla rapporterna:

Slutrapport - Sidas arbete med intern styrning och kontroll (pdf)

Sidas arbete med styrning och intern kontroll. Rapport 1. (pdf)

Lägesrapport 2 från ESV (pdf)

Redovisning av Sidas åtgärder med anledning av ESVs rapport om Sidas arbete med intern styrning och kontroll (pdf)


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />