x

Foto: Helena Landstedt

Så styrs vi

Regeringens förordning vägleder Sida

Uppdaterad: 23 februari 2017

Förordningen, som utfärdas av regeringen, är en kortfattad instruktion om hur Sida ska arbeta.

I förordningen står bland annat hur Sida ska genomföra de mål för utvecklingspolitiken som regeringen har satt upp samt hur Sida ska följa de internationella konventioner för utvecklingssamarbete som Sverige har åtagit sig att följa.

Den gällande instruktionen för Sida trädde i kraft den 16 augusti, 2010, och har sedan dess ändrats några gånger.

I instruktionen står bland annat att Sidas verksamhet ska utgå från och genomsyras av 1. ett rättighetsperspektiv och fattiga människors perspektiv på utveckling, 2. ett integrerat miljö- och klimatperspektiv, 3. ett integrerat jämställdhetsperspektiv som inkluderar en analys av kvinnors och flickors respektive mäns och pojkars situation, och 4. ett integrerat konfliktperspektiv i utvecklingssamarbetet.

Förordning (SFS 2010:1080) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />