Organisation

Styrelsen

Uppdaterad: 22 februari 2018

Sidas styrelse är det högsta ledningsorganet för myndigheten och har det yttersta ansvaret för alla beslut som rör verksamheten. Styrelsen utses av regeringen. Generaldirektören ingår i styrelsen och ansvarar för den löpande verksamheten i enlighet med styrelsens direktiv.

Styrelsen består av nio personer. Tillsammans innehar de den kompetens som krävs för Sidas verksamhetsområden, inklusive organisation och ekonomi. 

Genom löpande dialog med Sidas ledning ska styrelsen informera sig om Sidas uppdrag samt besluta om direktiv och riktlinjer för den löpande verksamheten.

Sidas styrelse:

Yvonne Gustafsson Ordförande, f.d. generaldirektör, Statskontoret
Torbjörn Becker Verkställande direktör, Östekonomiska Institutet
Ingemar Skogö  F.d. landshövding Västmanlands län, f.d. generaldirektör Luftfartsverket och Vägverket
Lena Hök Hållbarhetschef, Skandia
Kajsa Johansson Doktorand vid Institutionen för samhällsstudier, Linneuniversitetet
Peter Örn Konsult och föreläsare
Mia Horn af Rantzien  Verkställande direktör, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle
Anders Wijkman  Författare, samhällsdebattör, f.d. politiker
Carin Jämtin Generaldirektör, Sida

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />