Havsforskningsinstitutet i Haiphong, Vietnam.

Havsforskningsinstitutet i Haiphong, Vietnam.

Foto: Anders Gunnartz

Organisation

Sidas vetenskapliga råd

Uppdaterad: 30 januari 2018

Sidas vetenskapliga råd har i uppdrag att granska Sidas förslag till insatser och samarbeten på forskningsområdet. Det är också rådgivande i vissa analytiska arbeten inom hela utvecklingssamarbetet.

Sidas vetenskapliga råd är tillsatt av regeringen till och med 2019 och har följande ledamöter:

Thomas Rosswall, ordförande Professor emeritus, tidigare exekutivdirektör för International Council for Science (ICSU), rektor för Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och direktör för International Foundation for Science (IFS)
Margareta Norell Bergendahl Professor i integrerad produktutveckling vid KTH
Francesca Chiodi Professor i värd-parasit-interaktion vid Karolinska Institutet
Lisa Deutsch

Universitetslektor i miljövetenskap, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet

Anders Olofsgård

Docent i nationalekonomi, Handelshögskolan i Stockholm och Georgetown University, Washington

Lennart Olsson Professor i geografi, LUCSUS (Lund University Centre for Sustainability Studies), Lunds universitet
Kerstin Sahlin Professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet. Huvudsekreterare för samhällsvetenskap och humaniora vid Vetenskapsrådet, inklusive Kommittén för Utvecklingsforskning
Maria Stern Professor i freds- och utvecklingsstudier vid Göteborgs universitet
Thomas Wågberg

Professor vid institutionen för fysik, Umeå universitet

   
Från Sida:  
AnnaMaria Oltorp

Chef, Enheten för forskningssamarbete

Cecilia Scharp 

Chef, Internationella organisationer och tematiskt stöd


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />