Organisation

Generaldirektörens stab

Uppdaterad: 15 augusti 2017

Carin Jämtin är generaldirektör för Sida.

Generaldirektören (GD) är chef för myndigheten och sköter den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer. GD ansvarar inför styrelsen. Till sitt stöd har GD en stab vars huvuduppdrag är att ansvara för den övergripande samordningen av myndighetens verksamhet och utgöra strategiskt stöd till verksledningen.

Generaldirektörens stab har ansvar för övergripande samordning av myndighetens verksamhet och ger stöd i det dagliga arbetet till GD och överdirektören. Staben ansvarar även för den övergripande samordningen av Sidas dialog med Utrikesdepartementet, chefscontrollerfunktionen, myndighetens fristående korruptionsutredningsfunktion och myndighetens whistle-blowing funktion samt säkerställer en betryggande intern styrning och kontroll.

  

Carin Jämtin
carin.jamtin@sida.se

Carin Jämtin är Sidas generaldirektör.

 

Marie Ottosson
marie.ottosson@sida.se

Marie Ottosson är överdirektör. Som överdirektör är hon en del av myndighetsledningen och även ställföreträdande generaldirektör. 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän