Organisation

Generaldirektörens stab

Uppdaterad: 22 februari 2018

Carin Jämtin är generaldirektör för Sida.

Generaldirektören (GD) är chef för myndigheten och sköter den löpande verksamheten enligt lagar, författningar samt styrelsens direktiv och riktlinjer. GD ansvarar inför styrelsen.

Generaldirektörens stab är ett administrativt och rådgivande stöd till GD samt överdirektören. Staben ansvarar dessutom för den övergripande samordningen av myndighetens verksamhet.

  

Carin Jämtin
carin.jamtin@sida.se

Carin Jämtin är Sidas generaldirektör.

 

Marie Ottosson
marie.ottosson@sida.se

Marie Ottosson är överdirektör. Som överdirektör är hon en del av myndighetsledningen och även ställföreträdande generaldirektör. 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />