Organisation

Avdelningen för partnerskap och innovation

Uppdaterad: 24 maj 2018

Avdelningen samarbetar på global nivå med civila samhället, näringslivet, forskning och myndigheter. I uppdraget ingår även utveckling av innovativa bistånds- och finansieringsformer.

Genom globala insatser genomför avdelningen regeringens strategier för stöd till forskning, civilsamhälle, kapacitetsutveckling och utbyten. Uppdraget innefattar även att utveckla metoder och kunskap för innovativa bistånds- och finansieringsformer.

Avdelningen ansvarar för planering och uppföljning av Sidas garantiram om 10 miljarder kronor med syfte att integrera garantier som effektiva finansieringsalternativ i genomförandet i hela utvecklingssamarbetet. Avdelning samordnar även Sidas myndighetssamarbete, samarbetet med forskarsamhället, näringslivet och civilsamhället.

  Avdelningsledning

Avdelningschef

Alan AtKisson
alan.atkisson@sida.se

Bitr. avdelningschef

Petra Burcher
petra.burcher@sida.se


Enheter

Enheten för Civila samhället

Tf. Enhetschef

Joacim Carlson
joacim.carlson@sida.se

Enheten för Forskningsamarbete

Enhetschef

AnnaMaria Oltorp
annamaria.oltorp@sida.se

Enheten för Lån och garantier

Enhetschef

Erik Korsgren
erik.korsgren@sida.se

Sida Partnership Forum

Chef för Sida Partnership Forum

Maria Melbing
maria.melbing@sida.se

Enheten för kapacitetsutveckling

Enhetschef

Karin Metell Cueva
karin.metell@sida.se


Kontakt

Medarbetare nås via Sidas växel, 08-698 50 00 eller förnamn.efternamn@sida.se 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />