Organisation

Avdelningen för internationella organisationer och tematiskt stöd

Uppdaterad: 21 juni 2018

Avdelningen för Internationella organisationer och tematiskt stöd (INTEM) har till uppdrag att genomföra tematiska/globala strategier, bidra till myndighetens ämnesmässiga kunskapsutveckling genom fortlöpande omvärlds- och resultatanalys, samt bidra till Sidas expertstöd till regeringen, inklusive multilateralt samarbete.

Avdelningen bidrar till organisationens fördjupade analys av resultat, ansvarar för policyimplementering, genomför löpande omvärldsbevakning samt har en särskild roll i att underlätta kommunikation och kunskapsutbyte.

Avdelningen handlägger Sidas stöd inom ämnesstrategiskt viktiga områden med svenska och internationella organisationer på den globala arenan och stöd  för särskilda insatser inom demokratisering och yttrandefrihet på global, regional och lokal nivå. Stöden ska komplettera Sidas stöd på bilateral och regional nivå för att maximera Sveriges påverkan på internationell policy så att den blir så effektiv som möjligt för fattigdomsbekämpning. Avdelningen ansvarar också för svenskt deltagande i EU och OSSE:s valobservationer.

  Avdelningsledning

Avdelningschef

Cecilia Scharp
cecilia.scharp@sida.se

Bitr. avdelningschef

Anna Skoglund
anna.skoglund@sida.se

Chefsekonom

Susanna Gable
susanna.gable@sida.se

Enheter

Enheten för demokrati och mänskliga rättigheter

Enhetschef

Christine Johansson
christine.johansson@sida.se

Enheten för tematiskt stöd

Enhetschef

Lisa Fredriksson
lisa.fredriksson@sida.se

 

Chefsutvärderare

Joakim Molander
joakim.molander@sida.se

Enheten för multilateral samordning

Enhetschef

Anders Rönquist
anders.ronquist@sida.se

Enheten för globalt hållbar miljö, klimat och hav

Enhetschef

Maria van Berlekom
maria.vanberlekom@sida.se

Enheten för globalt hållbar ekonomisk utveckling

Enhetschef

Kerstin Jonsson Cissé
kerstin.jonsson.cisse@sida.se

Enheten för global social
utveckling

Enhetschef

Anna Rosendahl
anna.rosendahl@sida.se


Kontakt

Medarbetare nås via Sidas växel, 08-698 50 00 eller förnamn.efternamn@sida.se 

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />