Organisation

Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

Uppdaterad: 21 juni 2018

Avdelningen ansvarar för arbetet i Asien och Mellanöstern med fokus på länder som befinner sig i en konflikt- eller postkonfliktsituation. Avdelningen har också ansvar för det humanitära biståndet.

Att ansvara för insatshanteringen och samordningen av det regionala biståndet till Mellanöstern/Nordafrika (MENA-regionen), samt det bilaterala biståndet till Afghanistan, Syrienkrisen och Irak ingår i avdelningens uppdrag. Likaså arbetet med utvecklingsinsatser i samband med humanitära katastrofer och kriser. Genomförandet av biståndet till Bangladesh, Kambodja, Myanmar/Burma, regionalt Asien och Oceanien samt Palestina är delegerat till utlandsmyndigheter. Avdelningens roll är här att styra och följa upp verksamheten.

 Avdelningsledning

Avdelningschef

Göran Holmqvist
goran.holmqvist@sida.se

Bitr. avdelningschef

Åsa Hedén
asa.heden@sida.se


Enheter

Afghanistan

Enhetschef

Emma Nilenfors
emma.nilenfors@sida.se

Humanitärt bistånd

Bitr. avdelningschef samt tf enhetschef

Susanne Mikhail
susanne.mikhail@sida.se

Mellanöstern och Nordafrika

Enhetschef

Eva Gibson Smedberg
eva.smedberg@sida.se

Fred och mänsklig säkerhet

Enhetschef

Petra Smitmanis Dry
petra.smitmanis.dry@sida.se

Stödenhet Asien och MENA

Enhetschef

David Holmertz
david.holmertz@sida.se

Syrien och Irak

Enhetschef

Ulrika Josefsson
ulrika.josefsson@sida.se

 

Verksamhet delegerad till utlandsmyndigheter

Afghanistan

Chef för utvecklingssamarbetet vid utlandsmyndihgeten i Kabul

Mette Sunnergren
mette.sunnergren@gov.se

Bangladesh

Chef för utvecklingssamarbetet med Bangladesh

Anders Öhrström
anders.ohrstrom@gov.se

Kambodja

Chef för utvecklingssamarbetet med Kambodja

Samuel Hurtig
samuel.hurtig@sida.se

Myanmar

Chef för utvecklingssamarbetet med Myanmar

Anders Frankenberg
anders.frankenberg@gov.se

Palestina

Chef för utvecklingssamarbetet med Västbanken och Gaza

Christina Etzell
christina.etzell@gov.se

Regionalt samarbete i Asien och Oceanien, Bangkok

Chef för regionalt utvecklingssamarbete i Asien

Ann-Charlotte Malm
anne-charlotte.malm@gov.se


Kontakt

Medarbetare i Sverige nås via Sidas växel, 08-698 50 00 eller förnamn.efternamn@sida.se


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />