Camilita har utbildat sig till webdesigner på en skola för ungdomar från Nairobis slumområden. Sida arbetar i Kenya med urban utveckling, för att skapa bättre villkor för de fattiga i slummen.

Camilita har utbildat sig till webdesigner på en skola för ungdomar från Nairobis slumområden. Sida arbetar i Kenya med urban utveckling, för att skapa bättre villkor för de fattiga i slummen.

Foto: Sven Torfinn/Panos

Vanliga frågor till oss på Sida

Uppdaterad: 26 augusti 2016

Här har vi sammanställt några av de vanligaste frågorna till oss på Sida.

1. Jag är intresserad av ett särskilt land. Hur får jag veta vad Sida gör i det landet?

Vi redovisar vad vi gör på många olika sätt. En bra början är att klicka dig fram till landet här på hemsidan, under fliken: Här arbetar vi. Vi redovisar också resultat  i form av olika resultatexempel från de länder Sida samarbetar med.

I vår årsredovisning redogör vi för hur mycket pengar som betalats ut samt en redovisning av arbetet under året. Du finner länkar till dessa på vår hemsida.

Du kan även finna information om projekt och insatser i ett specifikt land på Openaid - sajten med öppen biståndsdata.

Två dokument som mer i detalj redovisar vårt arbete i respektive land är samarbetsstrategierna och de strategirapporter som görs gentemot dem. Strategierna beslutas av regeringen och publiceras på regeringens webbplats. Vi länkar också till dem på våra landsidor. Strategirapporterna publiceras på Openaid bland annat.

2. Vilka projekt jobbar Sida med?

Här hittar du olika resultatexempel.

Vi låter också oberoende utvärderare kontinuerligt gå igenom våra insatser. Resultaten av utvärderingarna publiceras i en egen serie som finns under Publikationer.

Det går också att få mer information om olika projekt i specifika länder på landets egen sida, Openaid samt i vår årsredovisning.

3. Hur mycket bistånd har ett speciellt land fått per år eller sammanlagt?

Under Budget hittar du information om hur stor Sveriges samlade budget till bistånd är, hur mycket som fördelas genom Sida samt länkar till våra årsredovisningar med information om hur mycket pengar som betalas ut till varje land. Titta också på våra sidor för respektive land vi samarbetar med.

OECD:s kommitté för bistånd, DAC, redovisar det internationella biståndsflödet. Biståndets utveckling de senaste tio åren samt statistik över Sveriges bistånd kan hämtas för alla länder och år som stöd lämnats från Sverige.

Det går också att få information om svenskt bistånd till specifika länder på Openaid.

4. Jag gör ett skolarbete och skulle vilja intervjua en handläggare hos er.

Vi rekommenderar att du börjar med att läsa det vi skriver om ditt ämne eller land här på hemsidan. Om du har specifika frågor som du inte hittar svar på är du välkommen att höra av dig till vår kommunikationsenhet 08-698 50 00 eller på mejl till sida@sida.se.

5. Jag skulle vilja komma på studiebesök.

Just nu har vi inte möjlighet att ordna studiebesök. Håll utkik på Den globala skolans webbplats samt föreläsningar för gymnasister som vi arrangerar i samarbete med Utrikespolitiska Institutet.

6. Jag ska skriva en MFS-uppsats och vill få lite tips.

Du kan söka bland tidigare MFS-studier i en databas som administreras av Universitets och högskolerådet.

7. Vilket ämne ska man studera för att kunna jobba internationellt med bistånd?

Det finns många olika utbildningar med internationell inriktning och på Sida arbetar personer med alla slags bakgrund. Vi har listat tips och olika möjligheter att jobba med bistånd med länkar till lämpliga utbildningar. Det finns också mer information om detta under länken Engagera dig här på vår hemsida.

Ett annat tips är att prata med en studie- och yrkesvägledare på din skola för att få tips om relevanta utbildningar.

I tidningen Omvärlden ges det en gång per år ut en temabilaga med artiklar om vägen till biståndsjobb och förteckning över utbildningar om utvecklingsfrågor på universitetskurser, universitetsprogram och folkhögskolor, ladda ned Utbildningsbilagan 2014 (pdf).

8. Jag vill starta ett biståndsprojekt och undrar om jag kan söka bidrag?

Som enskild person kan man inte söka finansiering från Sida till ett projekt. Vi rekommenderar då att undersöka möjligheterna att engagera sig via någon av de organisationer som har stöd från oss, och via paraplyorganisationen Forum Syd.

Aktuella stöd att söka för enskilda organisationer beskrivs på vår hemsida. Här kan du läsa mer om att söka finansiellt stöd från Sida (pdf).

Vi har också möjligheter för dig som är företagare. Läs mer här på vår hemsida om hur vårt samarbete med näringslivet ser ut.

9. Jag har en produkt som jag vill utveckla och söka stöd för.

Sida kan inte ge stöd till patent eller utveckling av produkter för användning i våra samarbetsländer. Små och medelstora företag kan bland annat söka stöd hos Tillväxtverket via programmet DemoMiljö samt hos Swedfund via programmet Swedpartnership. Aktiekapital och lån för utveckling av företag i fattiga länder ges bland annat av statens riskkapital Swedfund och av International Finance Cooperation (IFC), ett företag inom Världsbanksgruppen. Du kan även läsa mer om samarbetsmöjligheter på vår hemsida.

10. Jag vill bli volontär och vill veta om jag kan söka volontärjobb hos Sida.

Sida har inte volontärjobb, men många av Sidas samarbetspartners i det civila samhället och organisationer söker volontärer. Här finner du länkar och råd om hur du kan engagera dig:

Vanliga frågor om engagemang

Jobba som volontär

11. Jag vill söka jobb på Sida.

Vi annonserar alla lediga befattningar på vår hemsida under Lediga jobb. Vi har också i uppdrag att rekrytera svenskar till internationella uppdrag i FN-systemet och exempelvis som valövervakare. Även dessa befattningar annonseras här.

Sida administrerar inte spontanansökningar/intresseanmälningar eller ”allmän ansökan”, utan erbjuder istället möjlighet att prenumerera på lediga jobb. Det gör du enkelt genom att klicka på knappen ”Prenumerera” på länken ”lediga jobb” och ange din e-postadress, hur ofta du vill få notifieringar samt nyckelord. Anger du inget nyckelord får du information om samtliga jobb som utannonseras i nedanstående listning.

För att få jobb hos oss rekommenderar vi att du skaffar dig en bra utbildning. Vilken utbildning beror förstås på vilket område du vill jobba inom. Erfarenhet är alltid bra för att få jobb. Utöver utbildning kan du engagera dig ideellt, resa själv och skaffa dig erfarenhet från andra jobb. Läs mer om att jobba med bistånd.

12. Vad gör en valobservatör och hur blir jag det?

För att stärka strävan efter demokrati och fria och rättvisa val i världen arrangerar bland annat EU och OSCE valmissioner till länder där val skall hållas. En valmissions uppgift innebär att observera valprocessen på olika nivåer både före valet, under valdagen och därefter följa upp resultaten.

Rekryteringen av valobservatörer hanterades tidigare av Sida men uppdraget att rekrytera, utbilda och sända ut svenska valobservatörer till internationella valobservationsinsatser har sedan den 1 januari 2016 övertagits av Folke Bernadotteakademin. Läs mer om valobservation.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />