Anmäl misstankar om korruption och oegentligheter

Uppdaterad: 24 maj 2018

Vad är korruption?

Sida definierar korruption som missbruk av förtroende, makt eller position för otillbörlig vinning. Korruption innefattar bland annat mutor, bestickning – inklusive bestickning av utländsk tjänsteman – utpressning, jäv samt nepotism.

Vänligen anmäl om:

  • Du misstänker korruption i en biståndsinsats.
  • Du har kännedom om att biståndsmedel inte hanteras i enlighet med vad som avtalats.
  • Du har kännedom om att någon i Sidas personal har gjort allvarliga fel i tjänsten.

Sida kan inte utreda:

  • Anklagelser i biståndsinsatser som inte har finansierats av Sidamedel/svenska medel.

Behandling av personuppgifter

Läs om hur Sida behandlar personuppgifter.

Anmälan

Sida kan aldrig garantera anonymitet, men du kan skydda din identitet genom att använda dig av en e-postadress som ej kan kopplas till anmälaren samt ta bort eventuell signatur som är kopplad till ditt e-postkonto.

Alla anmälningar hanteras av Sidas utredningsgrupp. Mejla investigation@sida.se.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />