Anmäl misstankar om korruption och oegentligheter

Uppdaterad: 8 juni 2017

Vad är korruption?

Sida definierar korruption som missbruk av förtroende, makt eller position för otillbörlig vinning. Korruption innefattar bland annat mutor, bestickning – inklusive bestickning av utländsk tjänsteman – utpressning, jäv samt nepotism.

Vänligen anmäl om:

  • Du misstänker korruption i en biståndsinsats.
  • Du har kännedom om att biståndsmedel inte hanteras i enlighet med vad som avtalats.
  • Du har kännedom om att någon i Sidas personal har gjort allvarliga fel i tjänsten.

Sida kan inte utreda:

  • Anklagelser i biståndsinsatser som inte har finansierats av Sidamedel/svenska medel.

Behandling av personuppgifter

I dokumentet Behandling av personuppgifter (pdf) beskrivs hur vi hanterar eventuella personuppgifter som en anmälan kan komma att innehålla. Det är viktigt att du är införstådd med hur det fungerar.

Anmälan

Sida kan aldrig garantera anonymitet, men du kan skydda din identitet genom att använda dig av en e-postadress som ej kan kopplas till anmälaren samt ta bort eventuell signatur som är kopplad till ditt e-postkonto.

Alla anmälningar hanteras av Sidas utredningsgrupp. Mejla investigation@sida.se.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />