En vy över takåsarna i Havanna, Kuba. På ett av husen vajar en kubansk flagga.

En vy över takåsarna i Kubas huvudstad Havanna.

Foto: Sida

Kuba

Vårt arbete på Kuba

Uppdaterad: 10 mars 2017

Det svenska utvecklingssamarbetet med Kuba ska stödja den pågående moderniseringen av landets ekonomi och samhällstyrning och värna respekten för mänskliga rättigheter. Huvudfokus kommer att vara kapacitetsutveckling, samarbete mellan svenska och kubanska institutioner samt erfarenhetsutbyte.

Sveriges utvecklingssamarbete med Kuba inleddes 1969. Förutsättningarna förändrades 2003 då Kuba beslutade att avstå från allt bilateralt utvecklingssamarbete med EU:s medlemsstater.

EU återupptog utvecklingssamarbete med Kuba 2008. Efter en längre tid av begränsade bilaterala relationer mellan Sverige och Kuba har regeringen under 2015 tagit steg för att återupprätta förbindelserna på politisk nivå.

Det nya utvecklingssamarbetet kommer att bygga vidare på tidigare samarbeten och erfarenheter. Samarbetet kommer att ske med kubanska myndigheter, civilsamhällesorganisationer och eventuellt också med FN-organ. Just nu pågår arbetet med att bestämma vilka aktörer Sida ska samarbeta med.

Biståndet uppgår till 90 miljoner kronor under perioden 2016-2020 vilket blir cirka 18 miljoner per år. Det är ett bistånd av begränsad storlek men det ger en möjlighet att bidra genom kapacitetsutveckling och erfarenhetsutbyte.

Mänskliga rättigheter

Yttrande- och organisationsfriheten är kringskuren på Kuba. Det oberoende civilsamhället har dock under senare år i någon mån skapat sig större utrymme och informationsmonopolet har brutits i och med att allmänheten har fått viss tillgång till internet. Under 2013 genomfördes ändringar i migrationslagstiftningen som ger ökade möjligheter för kubaner att resa ut ur landet och återvända. Religionsfrihet och hbtq-personers rättigheter har stärkts och lagstiftning mot diskriminering av hbtq-personer har införts.

Biståndets främsta uppgift på Kuba är att bidra till stärkt demokrati och jämställdhet samt ökad respekt för mänskliga rättigheter. En viktig del blir att stärka organisationer inom det civila samhället.

Samarbetet ska också stärka medborgarnas kunskap om och förståelse för demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet, inklusive hbtq-rättigheter, och rättsstatens principer.

Ekonomi och samhällsstyrning

2011 påbörjades en ekonomisk moderniseringsprocess på Kuba. Statens monopol luckras nu upp och egenföretagandet växer. Kuba har omförhandlat sina utlandsskulder och har ambitionen att ansluta sig till den globala ekonomin. Men de positiva effekterna på den ekonomiska utvecklingen är än så länge begränsade. De flesta kubaner lever fortfarande under knappa förhållanden.

Sidas stöd ska främja en hållbar ekonomi och samhällsstyrning, för att ge fattiga människor möjlighet att förbättra sina levnadsvillkor.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />