Offren begravdes i massgravar under inbördeskriget i Guatemala, 1960-1996.

En av de massgravar som offren begravdes i under inbördeskriget i Guatemala 1960-1996.

Foto: FAFG

Resultatexempel

Sanning och rättvisa efter den väpnade konflikten

Uppdaterad: 4 januari 2018

I Guatemala stödjer Sida genom UNDP arbetet för att ge klarhet och upprättelse för det våld som drabbade hundratusentals människor under landets långa interna väpnade konflikt.

Under åren 1960-1996 genomled Guatemala en intern väpnad konflikt där mer än 200 000 människor dödades och 45 000 försvann spårlöst. Offren kom till största delen från urfolk som utsattes för urskillningslöst våld, förföljelse och folkmord. Våldtäkter, tvångsförvinnanden och massakrer var utbredda metoder som användes mot både barn och vuxna. Bakom den stora majoriteten av våldet och människorättsbrotten stod landets militär.

Sedan fredsavtalen 1996 har ett fåtal före detta militärer fällts för brotten begångna under den väpnade konflikten, men ett flertal viktiga rättegångar pågår för att uppdaga sanningen och skipa rättvisa.

Två viktiga genombrott var dels domen mot den före detta presidenten Efraín Ríos Montt som fälldes för folkmord (en dom som dock är omtvistad och där rättegången nu tas om på nytt), samt domen i fallet Sepur Zarco där två före detta högt rankade militärer dömts för brott mot mänskligheten för sexuellt slaveri, våldtäkt och mord. Domen i fallet Sepur Zarco är den första i sitt slag i världen där en nationell domstol dömer sexuellt slaveri som ett brott mot mänskligheten.

Många aktörer arbetar för försoning och rättvisa

Sida stödjer ett program för övergångsrättvisa i landet, som bland annat ska ge upprättelse för det våld som människor utsattes för under den interna väpnade konflikten. Stödet går till ett stort antal viktiga aktörer, främst inom civilsamhället men även statliga institutioner.

Ett exempel är Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) som arbetar med utgrävningar av gravar och massgravar från tiden för konflikten och med att identifiera kvarlevor och kartlägga försvinnanden och massakrer. FAFG:s arbete är en förutsättning för att familjemedlemmar och överlevare ska få visshet i vad som hänt de personer som försvunnit under konflikten. Det bidrar också till bevisbördan i åtal för brott begångna under konflikten.

En annan viktig del av programmet är stödet till det Historiska arkivet för den nationella polisen (AHPN). Stödet går till arbetet med att restaurera det tidigare okända polisarkiv som hittades 2005 i en gammal ammunitionsdepå i huvudstaden Guatemala City. Den nationella polisen dokumenterade i stort sett allt, inklusive övervakningen av den politiska oppositionen, tvångsförsvinnanden och andra brott mot de mänskliga rättigheterna. Denna poliskår var knuten till de dödsskvadroner som förföljde fackliga ledare, studenter och vänstersympatisörer under tiden för konflikten. År 2017 hade mer än 20 miljoner dokument rengjorts och digitaliserats och arbetet fortsätter. Arkivet finns tillgängligt för allmänheten och är en viktig källa framförallt för åklagarmyndigheten, anhöriga och studenter.

Sverige stödjer också ett interaktivt museum som arbetar mot diskriminering. På museet skildras den interna väpnade konflikten och motsättningarna i landet. I förebyggande syfte arbetar man tillsammans med skolväsendet för att inkludera mänskliga rättigheter och historiskt minne i läroplanen, samt ta fram en digital plattform för historiskt minne.

Sverige stödjer även flera organisationer som ger psykosocialt och juridiskt stöd till familjemedlemmar och överlevare som deltar i processerna kring utgrävningar, identifieringar, begravningar, vittnesmål och rättegångar.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />