Kvinnor och barn i väntrummet till en vårdcentral på landsbygden i Guatemala.

Kvinnor och barn i väntrummet till en vårdcentral på landsbygden i Guatemala.  För att tilliten till sjukvården ska öka har man velat ta hänsyn till de traditionella metoderna.

Foto: Chris Sattlberger/Panos/Silver

resultatexempel

Stärkt vårdkedja förbättrar kvinnors och barns hälsa

Uppdaterad: 12 augusti 2014

I Guatemalas fattigaste distrikt har människor ofta fått klara sig helt utan tillgång till sjukvård. Nyutbildad personal och en bättre organiserad kedja av vårdinrättningar har ändrat på det.

Kedjan innehåller flera led. Det börjar egentligen redan i de mest avlägsna byarna på landsbygden där mindre grupper av invånare utbildats för att kunna känna igen vissa akuta symptom, till exempel de vanligaste komplikationerna under en graviditet.

Den gravida kvinnan kan då snabbare komma till någon av de hälsostationer som byggts upp. Där finns sjuksköterskor och ambulerande läkare som utbildats inom programmet. Bedömer de att kvinnan behöver mer specialiserad vård kan de numera även ordna med transport till närmaste sjukhus.

På kort tid har den förstärkta vårdkedjan gett resultat. Bara mellan 2006 och 2007 steg antalet förlossningar som sker på någon form av vårdinrättning med 20 procent i de fem distrikten. Och numera vaccineras nästan alla barn mot mässling och röda hund.

Hänsyn till lokala traditioner

Bland urbefolkningen har man egna traditioner kring sjukvård. En förlossning omges till exempel av olika egna ritualer. För att tilliten till sjukvården ska öka har man velat ta hänsyn till de traditionella metoderna och en kvinna som ska föda kan exempelvis ta med sig sitt folks traditionella barnmorska till sjukhuset.

– Tillsammans med de lokala och nationella myndigheterna och OPS, Världshälsoorganisationens representanter i Guatemala, har vi drivit projektet sedan 2003, berättar Karin Westerberg, hälsohandläggare på Sida. Arbetet har organiserats på ett sätt som involverar lokalbefolkningen. Samarbetet mellan kommun, lokala intressegrupper och biståndsorganisationer har blivit bättre. 

Inspiration för resten av landet

I projektet har fem distrikt i de norra och nordvästra delarna av landet ingått, där majoriteten av befolkningen hör till urbefolkningen. Flera komponenter och erfarenheter har hälsovårdsmyndigheterna plockat upp och infört även på nationell nivå. Till exempel har de breddat det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Trots framstegen finns mycket kvar att göra. Man ska komma ihåg att startpunkten skedde från en väldigt låg nivå. I en del områden fanns ingen tillgång till vård alls.

– Det här projektet avslutas under 2009, säger Karin Westerberg. I kommande satsningar är ambitionen att samarbeta mer med regeringen direkt, för att stärka deras möjligheter att utveckla det nationella hälso- och sjukvårdssystemet.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />