Kvinnor bär krukor med vatten som de hämtat i Atitlan-sjön, i Guatemala.

Genom att låta invånarna själva tala om vilka behov och mål de anser viktigast har deras självkänsla och gemenskap ökat. Det är särskilt viktigt att involvera kvinnor och unga för att öka deras inflytande i samhället.

Foto: Orlando Sierra/AFP/Scanpix

resultatexempel

Inflytande skapar lokal gemenskap

Uppdaterad: 12 augusti 2014

Brist på rent vatten är fortfarande ett stort hälsoproblem, inte minst för barns hälsa och utveckling. De lokala myndigheterna lever inte alltid upp till sitt ansvar att förse invånarna med grundläggande service.

För att stärka den lokala demokratin och myndigheternas funktion har Sida sedan 2006 drivit ett program i samverkan med tyska GTZ. Via programmet PROMUDEL får lokala myndigheter stöd för att bygga upp kommunala tjänster och ge människor inflytande.

Flera framsteg som förändrat människors vardag har gjorts. Under programmets första år startade till exempel 17 kommuner ett särskilt kontor som ansvarar för offentliga tjänster, som sophantering och tillgång till rent vatten.

Fokus på lokal demokrati

Demokrati handlar om delaktighet och inflytande. Genom att låta invånarna själva tala om vilka behov och mål de anser viktigast har deras självkänsla och gemenskap ökat. Särskilt viktigt är det att engagera kvinnor och unga, för att öka deras delaktighet och inflytande i samhället.

När invånarna i samhället på landsbygden fått tala om vilka behov som är viktigast för dem har många gett hög prioritet åt vattenförsörjningssystem. I 27 sådana samhällen har vi, tillsammans lokala finansiärer, hjälpt till att bygga system som gett samhällena tillgång till rent vatten.

I Guatemala finns särskilda lagstadgade organ som ska verka för lokal utveckling dels på kommunnivå, så kallade, COMUDE:s, dels ute i de mindre byarna, så kallade CONCODE:s.

Ofta fungerar de inte som det är tänkt enligt lagen. PROMUDEL har arbetat med att ge COMUDE:s och COCODES:s råd i juridiska frågor, verkat för att ge kvinnor och unga större inflytande och för att de lokala rådgivarna ska prata åtminstone det största lokala minoritetsspråket. Det har förbättrat deras lokala förankring.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />