Guatemala: Jag tycker om att vara hemma och leker varje dag med pappa, säger Ángel. Tack var den nya adoptionslagen i Guatemala får han en trygg uppväxt.

Sverige och Unicef har drivit på arbetet med att få igenom adoptionslagen 2008 som innebär att adoptioner är gratis och att de prövas rättsligt samt följs upp. Ángel får nu en trygg uppväxt.

Foto: Ylva Sahlstrand

Fakta

Adoptionslag minskar handel med barn

Uppdaterad: 12 augusti 2014

Guatemala har i minst två årtionden fått hård kritik för illegala adoptioner. Under den värsta tiden försvann 5 000 barn, per år, till trafficking. Efterspaningar har visat att mellan 1997 och 2007 bortrövades 26 203 barn från Guatemala till illegal adoption i USA. Nätverk med olika yrkesfolk – läkare, barnmorskor, barnhemspersonal och advokater – tjänade upp till 50 000 amerikanska dollar per barn.

Lokala organisationer, ofta initierade av kvinnor som själva förlorat sina barn, har efter år av demonstrationer och strategiskt arbete sett till att brotten uppmärksammats och minskat. Med hjälp av stöd från Sverige, som under flera år även agerat direkt mot den guatemalanska regeringen, och Unicef kan de idag referera till den nya nationella lagen kring adoption. Lagen klubbades 2008 av kongressen och en nationell adoptionsbyrå öppnades. Hit kan familjer vända sig, från hela Guatemala, utan att betala för tjänsterna. Perspektivet är hela tiden ”för barnens bästa”.

Sida har stött Unicef i Guatemala i över tjugo år. Det aktuella programmet idag kallas ”Developing a Child Protection System for Guatemalan Children and Adolescens”. I programmet ingår att stärka institutioner för barn och unga, ge utrymme för civila samhället, öka den tekniska kapaciteten och jobba med preventiva aktiviteter. Här ingår även att göra adoptionslagen känd och använd.

Programmet täcker 20 kommuner i åtta regioner. Familjen Antonio Martínez bor i en av de prioriterade kommunerna Soloma och har kunnat adoptera säkert och lagligt, utan någon kostnad.

Vem?

Sverige samarbetar med Unicef och CICIG den Internationella kommisionen mot straffrihet i Guatemala.

Hur mycket?

För perioden 2009–2012 ger Sverige via Sida ett stöd till Unicef på 60 miljoner kronor.

Resultat

 • Sverige och Unicef har drivit på arbetet med att få igenom adoptionslagen som 2008 klubbades av kongressen i Guatemala. Den nya adoptionslagen innebär att adoptioner är gratis och att de prövas rättsligt samt följs upp.
 • Tack vare lagen har trafficking med barn och ungdomar minskat avsevärt. Före 2008 försvann årligen 5 000 barn, ofta till illegala adoptioner – inte minst till USA.
 • Den senaste siffran på anmälda fall till inrikesministeriet enligt Unicef, inom illegal adoption, är 11. Siffran är från mitten av 2012 och visar på den rejäla minskningen.
 • Genom ett samarbete mellan Unicef, Sida och CICIG, den internationella kommissionen mot straffrihet i Guatemala, har omfattande trafficking med barn via nätverk avslöjats.
 • Allt fler civilsamhällsorganisationer har höjt sina röster för barns rättigheter.
 • Fundación Sobrevivientes är en av de större organisationerna som samarbetar med polisen för att leta rätt på försvunna barn och unga, vilket bidragit till en minskning av trafficking.
 • Kenneth Alba lagen trädde i kraft 2010 för att utan dröjsmål leta reda på barn och ungdomar som försvunnit och ge skydd till dem som bortförts. Tidigare fick anhöriga vänta 72 timmar.
 • En nyligen gjord utredning visar fortfarande på att illegal handel sker trots minskningen. På grund av detta har alla internationella adoptioner tills vidare stoppats.
 • Sedan 2008 stärker landet sina olika system för att följa upp adoptioner och ge barn rätt skydd.

Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

 • tip a friend
 • share
Tipsa en vän
" />