Sida stödjer ett program som skickar fredsobservatörer till Guatemala för att medfölja hotade människorättsförsvarare i deras arbete. Aura Elena Farfán är en av de som får hjälp från fredsobservatörerna.

Fotograf Alva Azócar

Under 36 år av väpnad konflikt i Guatemala dödades runt 200 000 människor. Aura Elena har sökt sin bror sedan 1984. Sida stödjer en kommission som bland annat har bidragit till att militärer och poliser som begick grova övergrepp under den väpnade konflikten har ställts inför rätta.

Kvinnor och barn i väntrummet till en vårdcentral på landsbygden i Guatemala.

Fotograf Chris Sattlberger/Panos/Silver

Kvinnor och barn i väntrummet till en vårdcentral på landsbygden i Guatemala. I samarbete med landets hälsoministerium har Sida i över 20 år stött primärhälsovården för att förbättra situationen för de fattigaste. Ett resultat av detta är sjunkande barn- och mödradödlighet i de regioner dit det svenska stödet riktats. 

SIDA 50-ÅRSJUBILEUM 1965-2015

Stöd till kampen för försoning och upprättelse i Guatemala

Uppdaterad: 13 februari 2015

Det svenska biståndet till Guatemala växte fram i början av 1980-talet och bestod under det första årtiondet framför allt av stöd till offer för övergreppen i landet. Arbetet för mänskliga rättigheter är fortfarande en viktig del av biståndet.

Sverige spelade en viktig roll när fredsförhandlingarna mellan regeringen och gerillagrupperna i Guatemala påbörjades i slutet 1980-talet. År 1996 undertecknades fredsavtalen som markerade slutet på ett 36 år långt inbördeskrig.

Syftet med fredsavtalen var att skapa förutsättningar för försoning och fördjupad demokratisering. Fortfarande är dock problemen omfattande. Guatemala är ett postkonfliktland som kännetecknas av utbrett våld och straffrihet, bristande förtroende för staten och svagt rättssystem. Det låga skatteuttaget gör att de offentliga resurserna är små. Dessutom finns flera av grundorsakerna till konflikten kvar, bland annat diskrimineringen av ursprungsfolken som utgör omkring hälften av landets befolkning.

Det svenska biståndet fördelas på tre områden:

• Demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter
• Hållbar fattigdomsorienterad ekonomisk tillväxt
• Hälsa

Ansvariga för övergrepp ställs inför rätta

Under de 36 åren av väpnad konflikt dödades eller "försvann" cirka 200 000 människor, de flesta civila. Fortfarande är rättsväsendet svagt och en överväldigande majoritet av alla brott har aldrig klarats upp. Den ökade närvaron av organiserad brottslighet, bland annat genom beväpnade narkotikaligor, bidrar också till att våldet och osäkerheten ökar. För att stärka rättsväsendet och reducera den utbredda straffriheten stödjer Sida den Internationella kommissionen mot straffrihet i Guatemala (CICIG). Kommissionen, som är unik i sitt slag i världen och har skapats genom ett avtal mellan Guatemala och FN, har bidragit till att ställa individer inom den organiserade brottsligheten inför rätta. Ofta har dessa grupper anknytning till de militärer och poliser som begick grova övergrepp under den väpnade konflikten.

Ruben Amilcar Farfán har varit saknad i 30 år. Den 15 maj 1984 fördes han bort av fyra okända män och har sedan dess aldrig återsetts. Sökandet efter brodern förde hans syster Aura Elena till stadens bårhus, sjukhus och polisstationer. Där lärde hon känna andra kvinnor som också letade efter sina anhöriga.

– Eftersom ingen av myndigheterna gav oss några svar började vi organisera oss, berättar hon.

I dag fortsätter Aura Elena att utkräva rättvisa genom en organisation för anhöriga till försvunna som i samarbete med andra organisationer och rättsantropologer genomfört ett stort antal utgrävningar av massgravar efter massakrer. I drygt tio års tid har hon och andra hotade aktivister haft skydd av följeslagare i form av fredsobservatörer från Kristna Fredsrörelsen som stöds av Sida. Fredsobservatörerna följer med Aura Elena vid utgrävningar, rättegångar och andra aktiviteter.

– Hade det inte varit för dem så hade vi inte haft kraft att fortsätta letandet efter de försvunna, fortsätter Aura Elena.

De guatemalanska civilsamhällesorganisationernas mångåriga arbete för rättvisa har börjat ge resultat. Under de senaste åren har flera militärer och poliser ställts inför rätta för människorättsbrott och i flera fall har rättegångarna resulterat i fällande domar. Sida har bidragit både genom sitt stöd till statliga institutioner och till civilsamhällesorganisationer.

Tillväxt som gynnar de fattiga

Guatemala är ett land med enorma ekonomiska klyftor. Det svenska stödet har som mål att förbättra de ekonomiska villkoren för framför allt kvinnor och ursprungsfolk på landsbygden. Genom programmet FDLG kan fler få krediter för bostäder och mikroföretagande. Hittills har närmare 600 000 personer – de allra flesta kvinnor från ursprungsfolken – fått mikrokrediter.
Ett annat exempel är Sidas stöd till ett FN-program för landsbygdsutveckling. I det lilla samhället i Sibinal på 2 845 meters höjd över havet odlar familjen Bravo morötter, rödbetor, blomkål, broccoli och lök på terrasser längs bergssluttningarna.

– Genom variationen får vi skörd hela tiden. Dessutom behöver vi inte köpa gödningsmedel, eftersom odlingarna är ekologiska, vilket sparar pengar, berättar pappan Leonzo Bravo som själv utbildar andra familjer inom ramen för programmet.

Hälsa för alla

Guatemala är ett land med enorma sociala klyftor, vilket också märks när det gäller människors hälsa. Över 50 procent av befolkningen lever i fattigdom, varav en femtedel i extrem fattigdom. Nästan hälften av alla barn lider av kronisk undernäring. Mödra- och barnadödlighet ligger på nivåer jämförbara med de allra fattigaste länderna i världen.

I samarbete med Guatemalas hälsoministerium har Sida i över 20 år stött primärhälsovården för att förbättra situationen för de fattigaste. Ett resultat av detta är sjunkande barn- och mödradödlighet i de regioner dit det svenska stödet riktats. Sida bidrar också till att öka medvetandet om sexuella och reproduktiva rättigheter.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />