Guatemala

Uppdaterad: 27 juli 2016

Officiellt namn:

República de Guatemala/Republiken Guatemala

Huvudstad med antal invånare:

Guatemala City, drygt 3 miljoner invånare

Antal invånare:

16 342 897 (2015)

Yta:

109 000 km²

Statsskick:

republik, enhetsstat

Statschef:

president Jimmy Morales

Folkgrupper:

Omkring hälften urfolk, som inkluderar mayafolk, xinka och garifuna (afro-guatemalaner), i övrigt främst mestiser och minoriteter med europeiskt och arabiskt ursprung.

Språk:

Spanska är officiellt språk, samt 23 etno-lingvistiska grupper.

Religion:

Katolicism, protestantism, samt urfolkens trosföreställningar.

Viktigaste exportvaror:

Textil och konfektion, kaffe, socker, bananer, ädelmetall.

Medlemskap i internationella organisationer:

ACS, CAFTA, FN, IMF,  PARLACEN, WTO m fl

BNP per invånare:

 3807 USD (2014)

Biståndets andel av BNI: *

0,5 % (2014)

Världsbankens landkategori:

Lägre medelinkomst

Förväntad livslängd:

 72 (2014)

Spädbarnsdödlighet:

24 av tusen födda (2015)

Läs- och skrivkunnighet:

78,3 % (2012)

Andel av befolkningen
med tillgång till rent vatten:

93,8 % (2012)

Andel hivsmittade (bland invånare i åldern 15-49 år):

0,5 % (2014)

Tillgång till telefon (mobilabonnemang per 100 invånare):

107 (2014)

Korruptionsranking:

123 av 167 (2015)

HDI-ranking:

128 av 188 (2015)

 

* Bruttonationalinkomsten (BNI) anger det totala värdet av varor och tjänster producerade inom ett land samt dess inkomster i form av till exempel räntor och lån från andra länder. Statistiken omfattar inte alla länder utan endast de som finns med i DACs lista över mottagarländer. Den täcker inte heller till exempel privat bistånd. The Development Assistance Committee, DAC är en del av OECD där 24 länder ingår, bland annat de nordiska länderna, Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland.

Uppgifterna har tagits fram i samarbete med Utrikespolitiska Institutet

 


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän