En ung tjej i vit tröja står framför ett blommande träd.

Daniela Castillo förlorade båda sina föräldrar i den väpnade konflikten i Colombia. Att hon tio år senare har fått tillbaka föräldrarnas mark betyder mycket för henne.

Foto: Sida

Resultatexempel

Internflyktingar kompenseras efter decennier på flykt

Uppdaterad: 8 mars 2017

Efter många år på barnhem har Daniela Castillo fått tillbaka den mark som hennes föräldrar förlorade under inbördeskriget i Colombia. Hon är en av tusentals bönder som nu kompenseras efter att ha fördrivits från sina hem.

I över 50 år har Colombias befolkning lidit av sviterna av den interna väpnade konflikt som har pågått i landet. Som en konsekvens av inbördeskriget har nästan sju miljoner colombianer tvingats fly från sina hem sedan 1985.

Ett första steg på vägen att erkänna dessa människors lidande kom 2011 när det colombianska parlamentet antog en lag som kom att kallas "Ley de Victimas" eller "lagen för krigets offer". Den ska hjälpa de människor som har tvingats fly från sina hem att få tillbaka sin mark, och även säkerställa att offren blir ekonomiskt kompenserade för det lidande de har blivit utsatta för.

Sverige har genom Sida arbetat för att Colombia ska få en statlig institution som jobbar för att lagen efterlevs. Genom lagen har detta blivit verklighet. Den nya myndigheten "Enheten för kompensering av land" jobbar i dag aktivt för att människor som har blivit tvingade på flykt ska få en rättvis behandling och bli kompenserade för de år de har varit på flykt.

I september 2016 hade myndigheten fått mer än 90 000 ansökningar från colombianska bönder som alla har blivit fördrivna från sina marker. Ungefär 12 000 ansökningar har gått så långt som till domstol och av dessa har en tredjedel beviljats kompensation vilket har lett till att nästan 192 000 hektar land har lämnats tillbaka till sina ursprungliga ägare. Mycket arbete återstår innan alla offer har kompenserats.

Daniela Castillo är en av alla dem som har fått stöd genom den nya lagen. Hon förlorade båda sina föräldrar i den väpnade konflikten och åtta år gammal blev hon placerad på ett barnhem. Att hon tio år senare har fått tillbaka föräldrarnas mark betyder mycket för henne. Hon har nu äganderätt och tillsammans med drygt 800 andra hushåll har hon fått stöd genom ett program som Sverige stödjer.

– Sedan enheten för kompensering av land kom till byn har vi fått vara med om många positiva saker. Tack vare Sveriges stöd till projektet har alla bönder i byn La Secreta Magdalena kunnat gå samman och bilda en förening där vi producerar ekologiskt kaffe av hög kvalitet, säger Daniela.

Sverige stödjer bland annat FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) som arbetar för att skapa hållbara inkomstbringande aktiviteter på den colombianska landsbygden. Ungefär 3 500 personer har deltagit i projektet och nästan hälften av de aktiva deltagarna har varit kvinnor.

Det har lett till att bönder har kunnat återvända till sina hem och starta upp jordbruk och på så vis kunna försörja sig och förbättra sina levnadsvillkor. Som en del av projektet har veterinärer och agronomer utbildat bönderna i hur de driver ett hållbart lantbruk, vilket har lett till djuren tas om hand på ett bättre sätt.

– Trots torkan har vi i år lyckats mycket bättre med boskapen än föregående år, jag kan inte tro att det är sant, säger Daniela med ett leende.

Arbetet med konfliktens offer har även lett till att människor i Colombia nu litar mer på statliga institutioner samt att samhällstrukturen i de drabbade områdena har kunnat börja byggas upp igen.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />