Colombia: Mara Nieto Alvarez medverkar i Redes - ett program för försoning och utveckling i Colombia drivet av UNDP med stöd från Sverige.

Mara Nieto Alvarez medverkar i Redes - ett program för försoning och utveckling i Colombia drivet av UNDP med stöd från Sverige.

Foto: Willian Silveira

Fakta

Fredsbyggande stöd i Colombia

Uppdaterad: 24 juni 2014

Programmet Redes jobbar med fred- och utvecklingsprogram i sex konfliktdrabbade regioner i Colombia - Montes de Maria, Huila, Oriente Antioqüeno, Cesar, Nariño och Meta. Målsättningen är att bidra till fredsbyggande, mänsklig utveckling, demokratisk samhällsstyrning och försoning genom att stärka initiativ från civila samhället och staten på nationellt, regionalt och lokalt plan.

Programmet går ut på att stärka människor som individer och organisationer på lokal nivå så att de på olika sätt kan delta i samhället, till exempel påverka beslutsprocesser. Programmet fokuserar framför allt på kvinnor, ungdomar, bönder, ursprungsbefolkning och afrocolombianer.

Efter en första fas, där civilsamhällsorganisationerna stärkts och själva formulera förslag för utveckling, påbörjades ett arbete för att öka samarbetet mellan lokala beslutsfattare och organisationer i det civila samhället. Bland annat arbetar man för att skriva gemensamma lokala och regionala utvecklingsplaner. Tanken är att man på det här sättet kan bygga fred nerifrån och upp. De lokala fredsbyggande initiativen har också som syfte att påverka politiken på nationell nivå.

Vem?

Sverige stöder UNDPs program för försoning och utveckling, Redes. Sammanlagt får 78 nätverk som samlar 800 organisationer del av stödet.

Hur mycket?

Det svenska stödet uppgår till 60 miljoner kronor för perioden februari 2011 till december 2013.

Resultat

Programmet har bidragit till att stärka det civila samhällets kapacitet att föra dialog och presentera konkreta förslag som legat till grund för lokala utvecklingsplaner i kommuner och provinser för att förbättra levnadsförhållanden och att minska konfliktens effekter på utsatta grupper.

Cirka 7 000 personer, varav 30 procent kvinnor, har under 2011 deltagit i utbildning kring orsaker och dynamik i den väpnade konflikten i landet. Detta har lett till att deltagarna kunnat ge bättre förslag på hur man ska bygga fred på lokal nivå, bland annat har det blivit större fokus på gruppinitiativ för att försöka lösa de strukturella orsakerna till konflikten.

Ett stärkt jämställdhetsperspektiv har lett till att deltagarna i programmet gradvis förändrat sin inställning att frågor om jämställdhet enbart är av intresse för kvinnor. Detta har lett till förslag till lokala myndigheter att inkludera positiv särbehandling för att minska ojämlikhet mellan könen inom offentliga program. Tre av dessa har institutionaliserats.

Mycket kraft har lagts på att stärka hotade och svaga organisationer från det civila samhället.

Sammanlagt har man under 2011 kunnat skapa 39 dialogutrymmen där 136 organisationer kunnat delta.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />