Colombia: Dannys Vieco Jiménez har lyckats skaffa en dubbel universitetsexamen, i social kommunikation och i mänskliga rättigheter. Idag arbetar hon för organisationen Red de Mujeres Cristianas por la Vida y por la Paz (Kristna kvinnors nätverk för livet och freden) med att öka kunskapen hos andra om vilka rättigheter de har och hur de kan utkräva dem.

Dannys Vieco Jiménez är verksam i fonden Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz (IMP) som får stöd från Sverige. Uppdraget är stort; att bidra till fredsbyggande och en förhandlad lösning på den interna väpnade konflikten.

Foto: Willian Silveira

Fakta

Kvinnor som aktörer för fred i Colombia

Uppdaterad: 12 augusti 2014

Genom en nyligen inrättad fond för att stärka det civila samhället i Colombia stöder Sverige och Norge omkring 30 organisationer runtom i landet. Målet är att civilsamhället ska kunna bidra till fredsbyggande och en förhandlad lösning på den interna väpnade konflikten. Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz (IMP), Kvinnor för fred, är en allians av många olika kvinnoorganisationer i landet. Alliansen skapades år 2000 på ett möte i Stockholm och har främst fått stöd från Sida genom det svenska fackförbundet ST. I nätverket ingår organisationer för kvinnor från olika sektorer som ursprungsfolk, småbönder, akademiker och aktivister för mänskliga rättigheter.

Vem?

Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz (IMP) får stöd genom denna fond som inrättats för att stärka det civila samhället i Colombia i deras arbete med frågor kring fred, mänskliga rättigheter och demokrati. Fonden etablerades 2009 och administreras av Forum Syd.

Hur mycket?

Stödet till IMP genom fonden uppgår till cirka 2,4 miljoner kronor för perioden 2012-2015.

Resultat

Under de över tio år IMP har varit verksamt har alliansen lyckats positionera kvinnor som fredsaktörer, organisationen har stor trovärdighet och representanter blir ofta tillfrågade att delta i olika officiella sammanhang.

IMP har under många år gett juridiskt stöd till kvinnor som är offer för konflikten och har genom sitt påverkansarbete lyckats få in skrivningar i lagar om kvinnors rättigheter.

IMP var också en av få aktörer som var aktiv i avväpningsprocessen kring paramilitären för att söka sanning om vad som hänt med deras försvunna anhöriga.
År 2005 samlade organisationen sammanlagt över 5 000 kvinnor i en stor fredsmarsch. Två år senare marscherade lika många kvinnor från hela landet för att sätta fokus på de faror och den osäkerhet som offer för konflikten som utkräver sina rättigheter lever under.

IMP har under många år gett juridiskt stöd till kvinnor som är offer för konflikten och har genom sitt påverkansarbete lyckats få in skrivningar i lagar om kvinnors rättigheter. 2008 startade organisationen en process för att ge juridiskt och psykosocialt stöd till 417 kvinnor som på olika sätt blivit offer i konflikten, samt 35 fall där kvinnor blivit utsatt för sexuellt våld. Idag, 2013, stöder man sammanlagt 82 kvinnor som utsatts för sexuellt våld med, juridiskt och psykosocialt stöd.

Våren 2013 var sammanlagt 55 kvinnor från IMP invalda i olika råd, kommittéer och andra valbara platser på kommunal nivå. Bland annat ingick 13 kvinnor i olika råd kring frågor om fred och övergångsrättvisa. En IMP-representant ingår också under åtta år i presidentens nationella planeringsråd (Consejo Nacional de Planeación).

2012 blev IMP-medlemmen Patricia Guerrero utnämnd till ”Colombias bästa ledare”. Guerrero har arbetat för kvinnor som fått fly sina hem på grund av konflikten i landet.

2013 blev Aida Patricia Moya och Adriana Porras från IMP utnämnda till ”Colombianer som förändrar världen”.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />