Colombia

Uppdaterad: 11 april 2017

Officiellt namn:

República de Colombia/ Republiken Colombia

Huvudstad med antal invånare:

Bogotá,
8 080 000 invånare (2017)

Antal invånare:

49 292 000 (2017)

Yta:

1 138,910 km²

Statsskick:

republik, enhetsstat

Statschef:

president Juan Manuel Santos

Folkgrupper:

mestiser 60 %,
vita 20 %, svarta 18 %, ursprungsfolk 2 %

Språk:

spanska,
65 ursprungsspråk, två
kreolspråk

Religion:

katoliker i klar majoritet,
protestanter, judar m fl

Viktigaste exportvaror:

olja, kol, kaffe, nickel, livsmedel,
textilier

Medlemskap i internationella organisationer:

AUDB, FN, IMF, WTO, OAS, SELA,
Världsbanken, Andinska gemenskapen

BNP per invånare:

7 903 US dollar (2014)

Biståndets andel av BNI: *

0,2 % (2013)

Världsbankens landkategori:

Övre medelinkomst

Förväntad livslängd:

74 (2014)

Spädbarnsdödlighet:

16 av tusen födda (2015)

Läs- och skrivkunnighet:

94 % (2011)

Andel av befolkningen
med tillgång till rent vatten:

74 % (2015)

Andel hivsmittade (bland invånare i åldern 15-49 år):

0,4 % (2014)

Tillgång till telefon (mobilabonnemang per 100 invånare):

113 (2014)

Korruptionsranking:

90 av 175 (2016)

HDI-ranking:

97 av 188 (2015)

* Bruttonationalinkomsten (BNI) anger det totala värdet av varor och tjänster producerade inom ett land samt dess inkomster i form av till exempel räntor och lån från andra länder. Statistiken omfattar inte alla länder utan endast de som finns med i DACs lista över mottagarländer. Den täcker inte heller till exempel privat bistånd.  The Development Assistance Committee, DAC är en del av OECD där 24 länder ingår, bland annat de nordiska länderna, Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän