Kvinna förevisar hur man använder torrtoaletter för boende i El Alto, Bolivia.

Fotograf Fundación Sumaj Huasi, La Paz-Bolivia

Det Sida-finansierade projektet Sumaj Huasi har bidragit till att installera 900 ekologiska torrtoaletter i El Alto, Bolivia.

Torrtoalett installerad i hus i El Alto, Bolivia, med stöd från Sida.

Fotograf Fundación Sumaj Huasi, La Paz-Bolivia

Det Sida-finansierade projektet Sumaj Huasi har bidragit till att installera 900 ekologiska torrtoaletter i El Alto.

Bönder med potatis som odlats med hjälp av den näringsrika komposten.

Fotograf La fundación Sumaj Huasi

När latrinerna komposterats ger de även en näringsrik gödning som kan användas för odling av exempelvis potatis.

resultatexempel

Torrtoaletter förbättrar miljön och gör kvinnor tryggare

Uppdaterad: 7 februari 2015

Sedan elvaåriga Lidias familj byggde en torrtoalett slipper hon gå ner till floden för att uträtta sina behov. Torrtoaletterna i Al Alto har inte bara fått kvinnorna att känna sig tryggare, det svenskfinansierade projektet gör även att vatten sparas och familjerna får näringsrik kompost att använda till sina odlingar.

I takt med att El Alto i LaPaz-regionen växer så ökar även behovet av vatten och sanitet bland stadens över en miljon invånare. Samtidigt är föroreningar ett problem när människor tvingas uträtta sina behov i diken eller vid vattendrag. Det Sida-finansierade projektet Sumaj Huasi har bidragit till att installera 900 ekologiska torrtoaletter i El Alto.

Julia och hennes två barn Lidia, 11 år och Edgar, 9 år tillhör en av många familjer som fått en torrtoalett installerad i huset. Tidigare kände sig Julia ofta otrygg när hon gick ner till floden en bit bort för att uträtta sina behov, och kände sig illa till mods när omgivande människor tittade på. Det var även jobbigt när barnen behövde gå på toaletten mitt i natten.

– Jag var rädd att någon skulle överfalla mig eftersom det var mörkt ute. Min son kunde ibland hålla sig hela natten för att inte vara till besvär, vilket ledde till att han fick ont i magen, säger hon.

El Alto är en av världens högst belägna storstäder och klimatet är kyligt och torrt med brist på vatten. Torrtoaletterna som delats ut genom projektet har inte bara fördelen att minska föroreningar och spara vatten; när latrinerna komposterats ger de även en näringsrik gödning. Det tog dock ett tag innan komposteringen fungerade ordentligt, eftersom det kalla klimatet i EL Alto försvårar den biologiska nedbrytningsprocessen.

Dessutom har kvinnornas situation förbättrats genom att de känner sig tryggare, får bättre hygien och sparar tid i hushållsarbetet.

Julia var först lite skeptisk till att själv behöva stå för själva byggnaden runt latrinen, men hon lyckades få toaletten färdig genom att sonen hjälpte till att bygga och hon och dottern jobbade ihop pengar.

Nu när toaletten är klar känner hon sig väldigt nöjd med sitt val. Hon skulle inte vilja byta till en vanlig toalett även om de installerar avloppssystem i området, eftersom det ofta händer att vattnet stängs av under långa perioder. Torrtoaletten kräver inget vatten – bara lite sågspån.

Ny nationell sanitetspolitik

Det positiva resultatet i El Alto har även påverkat Bolivias vattenministerium i att anta en ny sanitetspolitik som omfattar införandet av torrtoaletter i områden med vattenbrist.

Projektet Sumaj Huasi är en del av Sveriges satsning på att förbättra tillgången till vatten och sanitet i perurbana områden i Bolivia, genom det statliga programmet PASAP. Man har totalt bidragit till 20 000 nya konventionella anslutningar till grundläggande sanitet och 3400 anslutningar till klimatanpassades sanitetssystem. Förutom Sumaj Huasi har Sverige även främjat tillgång till vatten och sanitet samt hållbara modeller och alternativ teknik genom projekten Water for people, Nodo och Agua Tuya.

Agua Tuya har även bidragit till att stärka kvinnornas roll, då de utsetts till kassörer i de lokala föreningarna som deltar. Rollen har stärkt deras kapacitet, anseende och självförtroende. Med kvinnorna som kassörer har även transparensen i föreningens ekonomi och betalningssystem ökat. Kvinnorna var dessutom mer angelägna om att utvidga projektet till andra områden när de såg att det gynnade hela stadsdelen.

 

Exempel på uppnådda resultat:

  • Genom Sveriges stöd till det statliga vattenprogrammet för perurbant vatten och sanitet (PASAP) har totalt 40 000 anslutningar till rent vatten tagits fram, varav 3400 klimatanpassade (vilket innebär mer effektiva system med låg risk för läckage och som är mer resistenta för ett förändrat klimat.)
  • Dessutom har 20 400 konventionella anslutningar till grundläggande sanitet installerats och 3400 anslutningar till klimatanpassade system.
  • Projektet Sumaj Huasi i El Alto har förutom att bidra till installerandet av 900 torrtoaletter, även spridit erfarenheterna av de hållbara modellerna och alternativ teknik samt påverkat nationell policy.
  • Sanitetsprojekten har även gynnat miljön, fattigdomsbekämpning och jämlikhet med fokus på klimatförändringar. De klimatanpassade sanitetssystemen bidrar till mindre vattentillgång samt mindre föroreningar, vilket främjar miljön. Personer med ett fungerande toalettsystem får även bättre hälsa och hygien. Kvinnor som tidigare blev ofredade i samband med att de uträttade sina behov känner nu större trygghet vilket bidrar till ökad jämlikhet.

Resultaten är viktiga då de bidrar till Bolivias arbete för att nå millenniemål 7 om vatten och sanitet. Programmet har bidragit till att 79 procent av landets invånare hade tillgång till vatten och sanitet 2012, jämfört med 75 procent 2008. Det innebär att man nått det nationella målet om tillgång till rent vatten två år tidigare än planerat. När det gäller sanitet har man dock en del kvar att göra.Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />