Hundratals Bolivianer under i en demonstration i La Paz.

Hundratals Bolivianer under i en demonstration i La Paz. Sverige har stött uppbyggnaden av den bolivianska ombuds-mannainstitutionen sedan starten år 1998.

Foto: Ali Burafi/AFP/Scanpix

resultatexempel

Ombudsmannen i Bolivia – mänskliga rättigheter för de mest utsatta

Uppdaterad: 12 augusti 2014

År 1809 instiftades den första svenska ombudsmannen. Sedan dess har ämbetet gått på export världen över. I Bolivia har ombudsmannen nått en central roll som medlare i de politiska konflikter som blossat upp under 2000-talet, men framförallt ger Ombudsmannen tillgång till rättvisa på regional och lokal nivå. Institutionen fungerar som ett komplement till det svaga rättssystemet, framförallt för de mest utsatta grupperna av befolkningen.

Sverige har stött uppbyggnaden av den bolivianska ombuds-mannainstitutionen sedan starten år 1998. Ombudsmannen har snabbt nått ett brett folkligt erkännande som en oberoende granskare av statliga myndigheter och en väktare för de mänskliga rättigheterna.

Sedan starten har ombudsmannen drivit en aktiv kampanj i radio och tv för att öka medvetandet om institutionens roll i samhället. De ombudsmän och kvinnor som innehaft chefspositionen har dessutom haft en bakgrund som profilstarka aktivister för mänskliga rättigheter. Med sina breda nätverk bland civila organisationer har de skänkt institutionen ytterligare trovärdighet.

Ifrågasatt medlare på ett politiskt minfält

Allt sedan Evo Morales tog över presidentposten i januari 2006 har Bolivia plågats av politiska, sociala och ekonomiska motsättningar. Motsättningar mellan oppositions- och regeringsanhängare, men också mellan många andra sektorer i landet. Den indianättade Morales har drivit en kontroversiell politisk agenda för att stärka ursprungsbefolkningens rättigheter genom en ny grundlag.  Den nya grundlagen antogs 2009 men har inte tillämpats i den utsträckning som befolkningen förväntat sig. I vissa fall har regeringens politik inte först och främst skyddat ursprungsbefolkningarnas rättigheter, utan snarare statens ekonomiska intressen. Det nationella ramverk som bygger på den nya grundlagen kräver en decentralisering av statsmakten, att ursprungsbefolkningar ges territorium och att deras landrättigheter och hela befolkningens ekonomiska och sociala rättigheter respekteras.

I denna spända kontext har Ombudsmannen agerat opartisk medlare och ofta lyckats föra parter till förhandlingsbordet. Däremot har dess kritik mot regeringen resulterat i att Ombudsmannen fått färre uppdrag som medlare i de konflikter där regeringen är part.

 - Ombudsmannen spelar en neutral roll för att främja mänskliga rättigheter, demokrati och tillgång till rättvisa i landet. Ombudsmannen vågar ifrågasätta statens agerande och är mycket tydlig på de mest utsatta gruppernas sida. De sociala konflikterna har ökat drastiskt i Bolivia. År 2008 var de cirka 250, för att 2012 och 2013 hamna på drygt 1300 per år. Vi ser inte att denna tendens kommer att vända. Även om Ombudsmannen fått en mindre roll som medlare i konflikter de senaste åren, är institutionen det enda alternativet bland statliga myndigheter för att spela denna roll, säger Julia Ekstedt, ansvarig för samarbetet med Ombudsmannen på Svenska Ambassaden i La Paz

Sårbara grupper en prioritet

Ombudsmannens mer långsiktiga uppgift att förbättra människors grundläggande sociala och ekonomiska rättigheter. På den bolivianska landsbygden är fattigdomen särskilt utbredd och tillgången till utbildning och sjukvård fortfarande starkt begränsad, även om siffrorna förbättrats markant sedan Evo Morales kom till makten. Ombudsmannen har identifierat 15 ursprungsbefolkningar som särskilt utsatta i Bolivia. Dessa ges särskild prioritet under landprogrammet 2012-2016. Barn och kvinnors rättigheter är en annan prioritet.

 - Sverige tillsammans med Schweiz, Holland och Kanada stödjer Ombudsmannen och dess landprogram 2012-2016 genom en gemensam fond.  I uppföljningen av stödet trycker vi på arbetet med särskilt utsatta grupper, såsom ursprungsbefolkningarna på låglandet, kvinnor, äldre och barn. I enlighet med Sveriges prioriteringar i Bolivia, deltar Ombudsmannen aktivt i det nyligen initierade nationella kampanjen för att minska våld mot barn och kvinnor. De samarbetar nära med andra av våra samarbetspartners, såsom UNICEF och UNFPA för att stärka det lokala rättssystemet som ger skydd mot våld, menar Julia Ekstedt

En annan utmaning är att öka Ombudsmannens närvaro på landsbygden.

 - I stödet har vi satt som krav att de ökar sin närvaro i rurala områden med 100% de närmaste åren. För det krävs ett gediget samarbete med andra aktörer, att de ökar sin kapacitet och framförallt också att de anpassar sin verksamhet till olika kulturella sammanhang. Redan nu talar många av Ombudsmannens personal flera indianspråk.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />