Bönder använder vatten från en vattenreservoar när de planterar grönsaker i Norte de Potosí.

Fotograf GIZ-PROAGRO

Bönder använder vatten från en vattenreservoar när de planterar grönsaker i Norte de Potosí. Ökad vattentillgång ökar inkomsterna för småbönder.

Kvinnor bär sten för att bygga gabions (murar) som ska skydda åkrarna längs flodbankerna i en by, i Norte de Potosí.

Fotograf GIZ-PROAGRO

Kvinnor bär sten för att bygga gabions (murar) som ska skydda åkrarna längs flodbankerna i en by, i Norte de Potosí.

Kvinna med sin skörd av rödlök i Valle Alto, utanför Cochabamba.

Fotograf GIZ-PROAGRO

Mer än 10 000 bönder fått bättre inkomster med hjälp av ny jordbruksteknik.

resultatexempel

Klimatanpassat jordbruksstöd ger bönderna bättre inkomster

Uppdaterad: 26 juni 2014

De småskaliga bönderna i Bolivias torra regioner är väldigt sårbara för klimatförändringarna. För att möta böndernas behov och lära ut nya jordbruksmetoder behöver de lokala myndigheterna utveckla sin kapacitet. Det sker genom det treåriga projektet PROAGRO 2.

När regnperioderna blir kortare och klimatet varmare blir det ännu svårare för småbönderna på Bolivias torra högland och halvtorra regioner att försörja sig. Vattenfrågan är central och Sida har sedan 2009 stött befolkningen genom jordbruksprojektet PROAGRO 1, vilket bland annat resulterat i bättre vattentillgång till odlingar och nya konstbevattnade områden. Dessutom har mer än 10 000 bönder fått bättre inkomster med hjälp av ny jordbruksteknik.

Projektets andra fas, PROAGRO 2, har ett tydligt fokus på klimatförändringarnas påverkan på jordbruket och den kapacitet myndigheterna har för att bistå bönderna med service. Sida, tillsammans med sin tyska partner, GIZ, stödjer kommunerna i de tre regioner där projektet genomförs: Chaco, Norte de Potosí och Valle. Till sin hjälp kan kommunerna använda de modeller för nya jordbruksmetoder som GIZ tagit fram utifrån tidigare erfarenheter.

– De första åren vi arbetade med PROAGRO hjälpte vi till att bygga vattenreservoarer och bevattningssystem. Nu i PROAGRO 2 så stärker och utbildar vi istället kommunernas miljöavdelningar så att de själva kan erbjuda bönderna den hjälp de behöver, berättar Peter Asmussen på GIZ.

Det övergripande målet med PROAGRO 2 är att öka böndernas inkomster från sina odlingar, och här är tillgången till vatten en viktig del. Problemen ser olika ut i landets olika regioner, därför är det viktigt att involvera bönderna i hela processen och genomföra en riskanalys.

– Om problemet är att vattnet i en vattenreservoar inte räcker till alla så kan ett bättre bevattningssystem med sprinklers vara en lösning. Vi kan ge bönderna råd om hur de kan söka pengar till nya system hos olika organisationer, eller tala med kommunerna och föreslå att de ska stödja våra förslag.

Erfarenheterna har visat att det kan vara riskabelt att introducera något helt nytt, ofta är det bättre att förbättra de metoder som används.

– Chansen att ett nytt bevattningssystem ska ge goda resultat är 50 procent högre om det finns bevattningssystem sedan tidigare. Om vi tar Potosí som exempel så visste folk inte hur ett vattenuppsamlingssystem fungerade när vi pratade om deras problem. Så det första vi gjorde var att ordna en bussresa för befolkningen till Aiquile där bönderna använder det, för att studera tekniken och utbyta erfarenheter med de andra, säger Peter Asmussen som själv har arbetat i Bolivia i tio år.

Bolivia är ett av Latinamerikas fattigaste länder och dess bönder har alltid anpassat sig till klimatets förändringar, menar Peter Asmussen. Många har tagit fram riskhanteringsstrategier, där åtgärderna bland annat kan handla om att odla olika typer av grödor som var för sig klarar torka, översvämningar eller hagel på olika sätt. 

– Mycket av de problem som klimatförändringarna för med sig har vi redan arbetat med. Det vi gör nu är att mer systematiskt lyfta fram de anpassningsåtgärder som behövs, och ta fram strategier för hur man bäst agerar om temperaturen stiger med 2 grader, hagelstormar kommer oftare, regnperioden blir kortare eller nederbörden minskar med 200 mm per år.

 

Fakta PROAGRO 2

PROAGRO är ett jordbruksutvecklingsprojekt som finansieras av Sida och Tysklands biståndsministerium BMZ. Det tyska biståndsorganet GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH) ansvarar för genomförandet och tekniskt stöd, tillsammans med Bolivia genom sina miljö-, vatten-, och landsbygdsutvecklingsministerier.

PROAGRO 2 är en andra fas av projektet och genomförs under perioden 1 januari 2011 till 30 juni 2014. Den totala budgeten för projektet är 200 miljoner kronor, varav Sida bidrar med 80 miljoner kronor.

Det övergripande målet med PROAGRO 2 är att förbättra levnadsförhållandena bland småbrukare i Bolivias torra och halvtorra områden, öka deras inkomster och stärka deras motståndskraft mot klimatförändringarna, som tydligt påverkar den sårbara regionen.

66 kommuner deltar i tre regioner: Chaco, Potosí och Valle.

Ett annat viktigt mål med projektet är att utveckla kapaciteten bland aktörer på alla nivåer (bönder, kommuner, regionala och nationella myndigheter, universitet.)

Klimatzonerna i Bolivia varierar stort över landet, från den kalla, torra högplatån till de varma, fuktiga regionerna.


 


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />