Bolivia

Uppdaterad: 27 juli 2016

Officiellt namn:

Estado Plurinacional de Bolivia/Mångnationella staten Bolivia

Huvudstad med antal invånare:

Sucre, 259 000 invånare och La Paz, 765 000 invånare (Folkräkning 2012)

Antal invånare:

10 496 285 (2012)

Yta:

1 098 581 km²

Statsskick:

republik, enhetsstat

Statschef:

president Evo Morales Ayma

Folkgrupper:

mestiser och vita 38 %, quechua 31 %, aymara 25 %, övriga indianer 6 %

Språk:

officiella språk är spanska och 36 indianspråk (varav quechua och aymara är störst)

Religion:

katoliker 78 % (ibland med inslag av
traditionella inhemska religioner), protestanter 16 %, övriga kristna 3 %, ingen religion 2,5 %, övriga 0,5 %

Viktigaste exportvaror:

naturgas, mineraler (zink, silver, tenn, guld), soja och
sojaprodukter, olja

Medlemskap i internationella organisationer:

Andinska gemenskapen, IMF, UNASUR, OAS, FN,
WTO m fl

BNP per invånare:

3 124 US dollar (2014)

Biståndets andel av BNI: *

2,1 % (2014)

Världsbankens landkategori:

Lägre medelinkomst

Förväntad livslängd:

68 (2014)

Spädbarnsdödlighet:

31 av tusen födda (2015)

Läs- och skrivkunnighet:

94,5 % (2012)

Andel av befolkningen
med tillgång till rent vatten:

88,1 % (2012)

Andel hivsmittade (bland invånare i åldern 15-49 år):

0,3 % (2014)

Tillgång till telefon (mobiltelefonabonnemang per 100 invånare):

96 (2014)

Korruptionsranking:

99 av 167 (2015)

HDI-ranking:

119 av 188 (2015)

* Bruttonationalinkomsten (BNI) anger det totala värdet av varor och tjänster producerade inom ett land samt dess inkomster i form av till exempel räntor och lån från andra länder. Statistiken omfattar inte alla länder utan endast de som finns med i DACs lista över mottagarländer. Den täcker inte heller till exempel privat bistånd. The Development Assistance Committee, DAC är en del av OECD där 24 länder ingår, bland annat de nordiska länderna, Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland.

Uppgifterna har tagits fram i samarbete med Utrikespolitiska Institutet

 


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän